Lauksaimniecība

Jauni grozījumi Medību likumā

Pagājušajā nedēļā apstiprināti jauni grozījumi Medību likumā, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. aprīlī. Likuma grozījumi veikti, lai mazinātu savvaļas medījamo dzīvnieku postījumus, tie paplašina medību iespējas, mazina ierobežojumus medībām, paplašinot tām pieejamo platību un medību rīku klāstu...

Lauku atbalsta dienestam arī reģionos ir vienots apkalpošanas tālrunis

Turpmāk Lauku atbalsta dienests būs sazvanāms pa vienotu klientu apkalpošanas tālruni 67095000. Līdz šim katrai reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei bija atsevišķs kontakttālrunis, bet to darbība tiek pārtraukta. Līdz šī gada beigām esošie numuri vēl darbosies, bet tie automātiski tiks pāradresēti uz vienoto numuru...

Lapas