Lauksaimniecība

Turpināsies aizdevumu programma mazajiem lauku uzņēmējiem

Valdība 14. janvārī apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par aizdevumu programmu lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicējiem, lai pielāgotu noteikumus grozījumiem Eiropas Komisijas de minimis regulās, de minimis atbalsta sniegšanas termiņus un nosacījumus saskaņojot ar regulās paredzētajiem termiņiem un nosacījumiem...

Prasības, kas jāievēro, lai nepieļautu augsnes un ūdens piesārņojumu ar nitrātiem rudens–ziemas periodā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem “Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” visā Latvijas teritorijā mēslošanas līdzekļus nedrīkst izkliedēt pa sasalušu, pārmitru vai ar sniegu klātu augsni..

Līdz 1. februārim jāiesniedz pārskati par saimniecisko darbību mežā

Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1. februārim informēt Valsts meža dienestu (VMD) par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību. Pārskats jāiesniedz, ja meža īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā mežā ir veikta koku ciršana, jaunaudžu kopšana, meža atjaunošana vai meža ieaudzēšana...

Lapas