Par mums

            1999. gada 16. jūlijā nāca klajā Latgalē jauns laikraksts – «Vietējā Nedēļas Avīze», kas attīstības gaitā pārtapusi «Vietējā Latgales Avīzē». Sākums tika likts Ludzā, pēc tam piepulcēti lasītāji Rēzeknē, Preiļos un citos Latgales novados. Pa šo laiku mainījušies avīzes īpašnieki, arī vadība, bet «Vietējā Latgales Avīze» ir palikusi uzticīga saviem lasītājiem, kā tika deklarēts «Vietējās Nedēļas Avīzes» pirmajā numurā, – atradusi savu lasītāju, savu «nišu» reģionālās preses tirgū. Un par to vislielākais paldies ir tieši mūsu lasītājiem, jo toreiz viens otrs kolēģis no laikrakstiem, kuriem jau bija stabils lasītāju loks un iekarota vieta reklāmas tirgū, neticēja, ka spēsim izturēt nesaudzīgo konkurenci. Mums tas izdevās.

         

          Reģionālais laikraksts „Vietējā Latgales Avīze” reizi nedēļā 24 lappusēs vēsta par aktuālāko visos Latgales novados un pie tuvākajiem kaimiņiem. Tajā atradīsiet nedēļas notikumu kopskatu, kodolīgas ziņas par svarīgāko Latvijā un pasaulē, plašu pasākumu kalendāru, kā arī intervijas ar populāriem un tautā mīlētiem, ar radošiem un enerģiskiem, ar mērķtiecīgiem un interesantiem cilvēkiem, ar kuriem var lepoties gan Latgale, gan arī Latvija.


 

Nosūtīt ziņu
 

 

"Vietējās Latgales Avīzes" kolektīvs:

Viktorija Nečajeva redaktore vieteja.viktorija@inbox.lv 28336924
Inta Gavare grāmatvede,
reklāmas aģente (Preiļi)
vieteja.inta@inbox.lv 26303301
Lidija Kirillova žurnāliste (Preiļi, Līvāni) vieteja.lidija@inbox.lv 26303301
Skaidrīte Svikša žurnāliste (Rēzekne) skaidrite@vieteja.lv  
Inga Kaļva-Miņina žurnāliste (Rēzekne) inga@vieteja.lv  
Nataļja Rudziša maketētāja (Rēzekne) natalja@vieteja.lv  
Dzintra Batņa žurnāliste (Ludza, Kārsava) zalatgale@vieteja.lv 26303301