Lauksaimniecība

ES plānošanas periodu pārejas laikā varēs uzņemties jaunas saistības lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem

Valdība 18. martā apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā, nosakot, ka pārejas laikā uzņemtās saistības var pagarināt katru gadu, nepārsniedzot viena gada termiņu. Tādējādi varēs izvairīties no situācijas, kad pēc 2022.

Augu aizsardzības līdzekļu lietošana nav par pamatu Latvijas medusbišu bojāejai

Pagājušā gada nogalē Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihorts” nāca klajā ar pētījumu – “Pākšaugu aktuālo kaitēkļu efektīvāko ierobežošanas paņēmienu izvērtēšana un noteikšana un lauksaimniecībai nozīmīgāko apputeksnētāju dzīvotspēju ietekmējošo faktoru identificēšana”...

Lapas