Lauksaimniecība

2018-01-12 2 ((224)959)

Kas mainās lauksaimniecībā un zvejniecībā 2018. gada sākumā

Ministru kabineta “Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām” paredz kārtību, kādā fiziskās personas, kurām nepieder lauksaimniecības zeme, varēs pretendēt uz pašvaldību piedāvāto lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Mulča – glābiņš kailsalā

Jau vairākas dienas Latvijā pieturas, lai arī neliels, tomēr sals. Sinoptiķi sola, ka tas varētu arī pastiprināties. Gadījumā, ja tā tiešām notiek, bet kārtīga sniega sega neveidojas, augus var apdraudēt kailsala radītie postījumi. Tādēļ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vecākais dārzkopības speciālists Māris Narvils sagatavojis ieteikumus, kā pasargāt augus no kailsala...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Par lauksaimniecības zemes nomas līguma reģistrāciju un iesnieguma izskatīšanu būs jāmaksā valsts nodevas

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Likumprojekts paredz, ka par lauksaimniecības zemes nomas līguma reģistrāciju pašvaldībā, kā arī par iesnieguma izskatīšanu pašvaldībā lauksaimniecības zemes iegādes gadījumā, ir maksājamas valsts nodevas. Valsts nodevu apmērs un maksāšanas kārtība tiks noteikta Ministru kabineta noteikumos.

 

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Makšķerēšanas kartes pērk apzinīgi

Pagājušajā gadā, kad Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) pārņēma Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu, pārdoti teju 96 000 karšu un izveidots stabils tirdzniecības tīkls ar vairāk nekā 1300 kartes iegādes vietām visā Latvijā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Iecerēts samazināt traktortehnikas vadītāju kategoriju skaitu

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredz samazināt traktortehnikas vadītāju kategoriju skaitu, vienlaikus precizējot traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanas kārtību...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.
Grozīti nosacījumi platībmaksājumu saņemšanai no ELFLA 2018. gada maksājumu sezonā

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos gadskārtējos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Šie grozījumi attiecas uz 2018. gada platību maksājumu sezonu tiem atbalsta veidiem, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-12 2 ((224)959) numurā.

2018-01-05 1 ((223)958)

Atjaunota informācija par minerālvielām liellopiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Lopkopības nodaļa sadarbībā ar firmām ir atjaunojusi un papildinājusi informācija par minerālbarību iegādes un izvēles iespējām liellopiem un aitām...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Izstrādāts rīcības plāns akūtās ozolu kalšanas slimības izplatības ierobežošanai

Decembra nogalē Zemkopības ministrijā norisinājās sanāksme un diskusija, kurā piedalījās Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD), Valsts meža dienesta (VMD) un sabiedrības “Latvijas valsts meži” speciālisti, Latvijas mežzinātnes institūta “Silava” zinātnieki un Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvji, lai kopīgi izvērtētu situāciju un lemtu par turpmāko rīcību saistībā ar Latvijā pirmo reizi konstatēto bīstamo ozolu slimību – akūto ozolu kalšanu (Acute oak decline)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Kā augu preparātus izmantot augu aizsardzībā

Lai arī bez sniega un silta, tagad tomēr ir ziema, laiks, kad lauksaimniekiem ir brīdis papildināt zināšanas. Šoreiz iepazīstināsim ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vecākā speciālista dārzkopībā Māra Narvila padomiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.
Gadu mija – mežacūku kāzu laiks

Kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijas teritorijā pirmo reizi tika reģistrēts Āfrikas cūku mēris, šī slimība ir krietni paretinājusi mežacūku skaitu mežos un no Latgales pavirzījusies līdz Kurzemei. Statistikas dati liecina, ka no 2017. gada janvāra līdz 29. decembrim fiksēti 1413 no Āfrikas cūku mēra bojā gājuši dzīvnieki. Cik bijis patiesībā, grūti teikt...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-01-05 1 ((223)958) numurā.

2017-12-22 51 ((221)956)

Mazās lauku saimniecības vēlas attīstību

Resursu nepieejamība mazo lauku saimniecību attīstībai, neskaidrība par valsts atbalsta politiku, nepieciešamība paplašināt noieta tirgu, – tās ir tikai dažas no atziņām, kas gūtas Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) veiktajā pētījumā par mazo lauksaimnieku reālajām vajadzībām un saimnieku kopējo noskaņojumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-22 51 ((221)956) numurā.
Saimniecībā tiek ieguldīts darbs un mīlestība

Zemnieku saimniecība “Margrietiņas” atrodas Kārsavas novada Mērdzenes pagastā, tajā saimnieko Normunds Noviks, kurš savulaik pārņēma saimniecību no vecākiem. Normunda vecāki Veronika un Aivars uzsāka savu saimniecisko darbību 90. gadu sākumā un ir lepni par to, ka saimniecība ir pārgājusi dēla rokās, ka tā attīstās. Stāsta Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra uzņēmējdarbības konsultante Sanita Geduševa...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-22 51 ((221)956) numurā.
Daugavpils novada skolēni iepazīst dzīvi laukos

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu Daugavpils novada Salienas vidusskolas 9.–11. klašu skolēniem, informē Ilūkstes novada lauku attīstības konsultants Viktors Potjomkins. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu un tajā apgūstamajām profesijām, apmeklēt LPKS “Sēlijas āres” piederošo rapšu eļļas ražotni-veikalu un iepazīties ar ražošanas procesu, kā arī paciemoties lauku sētā “Vidzemnieki”, kur skolniekiem bija iespēja iepazīt dzīvniekus un putnus, kuri mīt šajā sētā audžubērnu aprūpei, priekam un darba spara ieaudzināšanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-22 51 ((221)956) numurā.
Pieņemta kārtība lauksaimniecības zemes nomai ar izpirkuma tiesībām

Valdība 12. decembrī apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos Ministru kabineta noteikumus “Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām”...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-22 51 ((221)956) numurā.
Sagatavotas izmaiņas Meliorācijas likumā. Būs administratīvā atbildība

12. decembrī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Meliorācijas likumā, kas paredz iekļaut likumā administratīvās atbildības nosacījumus un kompetenci sodu piemērošanā meliorācijas jomā. Likumprojekts sagatavots saskaņā ar Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-22 51 ((221)956) numurā.
LAD aktīvi izmaksā platību maksājumus

Ņemot vērā šā gada slikto situāciju lauksaimniecībā, ko radījuši ilgstošie lieti visā Latvijas teritorijā, Lauku atbalsta dienests aktīvi strādā, lai pēc iespējas ātrāk izmaksātu platību maksājumus klientiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-22 51 ((221)956) numurā.
Latvijā pirmo reizi konstatēta baktērija, kas izraisa akūto ozolu kalšanu

Latvijā pirmo reizi konstatēta bīstama ozolu slimība – akūtā ozolu kalšana (Acute oak decline)...
 

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-22 51 ((221)956) numurā.

2017-12-08 49 ((219)954)

LLKC Preiļu konsultāciju birojs sveic savus sadarbības partnerus

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Preiļu konsultāciju birojs un Preiļu Lauksaimnieku apvienība, turpinot tradīciju, rīkoja lauksaimnieku gada balli. 1. decembra vakarā Preiļu kultūras namā uz to pulcējās zemnieki no Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novada, pašvaldību vadītāji un sadarbības partneri...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-08 49 ((219)954) numurā.
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par liellopiem netiks samazināts

Pirms pāris mēnešiem izskanēja informācija par iespējamo BSA jeb brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) samazināšanu liellopiem. Kā informē Zemnieku saeima, ir panāks, ka BSA liellopiem netiks samazināts ne šim gadam, ne arī nākamajiem gadiem. Zemkopības ministrija var saglabāt saistītā atbalsta shēmas tādas, kādas tās ir...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-08 49 ((219)954) numurā.
Piešķirta marķētā dīzeļdegviela lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests informē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 90 procentu apmērā no kopējā daudzuma 2017./2018. saimnieciskajam gadam par atbilstošās platības hektāru piešķirta marķētā dīzeļdegviela, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-08 49 ((219)954) numurā.

2017-12-1 48 ((2018)953)

Īpašnieku nesakārtotas meliorācijas sistēmas vietā bebri ievieš savu kārtību

Daudziem zemes īpašniekiem raizes sagādā nelūgtie viesi – bebri, kuru darbības rezultātā tiek bojātas meliorācijas sistēmas, applūst mežs un lauki, izslīkst un nokalst koki. Šoruden daudzi lauksaimnieki to dabūja izjust nopietni...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-1 48 ((2018)953) numurā.
Konstatē atšķirības Latvijā un citās valstīs pieejamos ārvalstu izcelsmes pārtikas produktos

Pirms kāda laika masu saziņas līdzekļos tika publiskota informācija par to, ka vieni un tie paši produkti, kas tiek tirgoti Rietumeiropas un Austrumeiropas valstīs, atšķiras kvalitātes ziņā. Šādi dubultie standarti satrauca ne tikai sabiedrību, bet arī atbildīgās institūcijas. Sākās pārbaudes, kuru rezultāti nesen tika publiskoti...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-1 48 ((2018)953) numurā.
Āfrikas cūku mēris Polijā un jau sasniedzis Varšavas apkaimi

Āfrikas cūku mēris sasniedzis Varšavas apkaimi – slimība konstatēta divām meža cūkām Legonovo – Polijas pilsētā, kas atrodas pusstundas braucienā no Varšavas, liecina no Polijas atbildīgā dienesta saņemtā informācija. Turklāt slimības “lēciens” ir 100 kilometri no vietas, kur tā konstatēta iepriekš...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-1 48 ((2018)953) numurā.
Atbalstīs lauku tūrisma mārketinga pasākumu īstenošanu

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumus valsts un ES atbalsta piešķiršanai pasākuma „Sadarbība” ar lauku tūrismu saistītu pakalpojumu attīstības apakšpasākumā, ko valdība otrdien, 28. novembrī, apstiprināja...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-12-1 48 ((2018)953) numurā.

2017-11-24 47 ((217) 952)

Ziemāju izdzīvošana būs sarežģīta

Ziemāju lauki visā Latvijā pašlaik ir kā raibs lupatdeķis, – pakalni zaļi, ielejas izmirkušas, lielā mitruma dēļ daudzviet, kas sākuši dīgt, nosmakuši un sapuvuši – tos nāksies pārsēt ar vasarājiem. Šādu neiepriecinošu ainu iezīmē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālistu veiktie apsekojumi...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-24 47 ((217) 952) numurā.
Lietainā vasara par darba rezultātiem likusi izdarīt secinājumus arī biškopjiem

Lietainā un vēsā vasara bija nopietns pārbaudījums ne vien lauksaimniekiem, bet arī bišu dravu īpašniekiem – profesionāliem biškopjiem un amatieriem. Laikapstākļi bija kā katalizators, kas parādīja – protam vai neprotam strādāt un gūt labus rezultātus, cik zinoši esam sarežģījumu pārvarēšanā. Secinājumos par bitenieku vasaru ar “Vietējo Latgales Avīzi” dalījās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultants biškopībā Guntars Melnis...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-24 47 ((217) 952) numurā.
Lopkopības interešu Preiļu grupa tikās saimniecībā “Airi”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Preiļu konsultāciju biroja lopkopības interešu grupas tēma 2017. gadā ir „Kvalitatīva rupjā lopbarība un ganāmpulka veselība, produktivitāte.” Uz kārtējo, nu jau piekto tikšanos interešu grupas dalībnieki pulcējās ZS „Airi” Vārkavas novada Rožkalnu pagastā. Saimniecība jau otro gadu darbojas interešu grupā...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-24 47 ((217) 952) numurā.
Krāslavā zemnieki mācījās aizsargāt vidi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Krāslavas birojs organizēja divu dienu arodapmācības lauksaimniekiem – “Pasākumi augsnes un ūdens resursu aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma”...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-24 47 ((217) 952) numurā.

2017-11-10 45 ((215)950)

Zemkopības ministrija rosina diskusiju par apdzīvotu vietu meliorācijas sistēmu sakārtošanu

2.novembrī pēc Zemkopības ministrijas rosinājuma uz sarunu tika aicināti nozares speciālisti, pašvaldību un pašvaldību nevalstisko organizāciju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, lai diskutētu par apdzīvotu vietu meliorācijas sistēmu sakārtošanu, informē Zemkopības ministrijas preses un sabiedrisko attiecību nodaļa...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-10 45 ((215)950) numurā.
LLU profesore: Klimata pārmaiņu riskus lauksaimniekiem var mazināt daudzveidīgu kultūraugu audzēšana

Klimata pārmaiņu radītos riskus lauksaimniekiem var mazināt daudzveidīgu kultūraugu audzēšana, konferencē "Baltijas ceļš uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību" aģentūrai LETA sacīja Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) asociētā profesore Dina Popluga...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-10 45 ((215)950) numurā.
Droni un satelīti - Lauku atbalsta dienesta darbā

Straujāka dokumentu aprite, mazāk kļūdu atbalsta pieteikumos, ātrāki atbalsta maksājumi, precīzāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumu izpildi, ekonomēti laika un cilvēkresursi – daži būtiski nosacījumi, kas svarīgi Lauku atbalsta dienesta (LAD) darbā. Tāpēc aizvien lielāku lomu iegūst mūsdienu tehnoloģiju iespēju izmantojums, jo tās palīdz strādāt efektīvāk...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-10 45 ((215)950) numurā.
Turpinās platību maksājumu izmaksa

Lauku atbalsta dienests no 16. oktobra ir uzsācis izmaksāt Vienotā platības maksājuma un maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-10 45 ((215)950) numurā.
Izmaiņas mēslošanas līdzekļu izkliedes atļaujā

Ņemot vērā mēslošanas izkliedei nelabvēlīgos laika apstākļus, Zemkopības ministrijā pieņemts lēmums atļaut izkliedēt visa veida kūtsmēslus un fermentācijas atliekas (arī uz sasalušas augsnes) līdz 2017. gada 1. decembrim, vienlaikus ievērojot Ministru kabineta noteikumu nr.834 “Noteikumi noteiktās prasības mēslojuma iestrādei - pakaišu kūtsmēslus un fermentācijas atliekas pēc izkliedēšanas jāiestrādā 24 stundu laikā, šķidros kūtsmēslus un vircu – 12 stundu laikā. Šķidros kūtsmēslus, fermentācijas atliekas un vircu neiestrādā, ja tos lieto kā papildmēslojumu.

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-10 45 ((215)950) numurā.
Precizēta atmežošanas kompensācijas aprēķināšanas kārtība

Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijus, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu atmežošanas kompensācijas aprēķināšanas kārtību...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-10 45 ((215)950) numurā.
Rēzeknes un Viļānu novados īsteno LEADER pieeju

Ar devīzi “Dabai, darbam, dzīvei savā novadā” vietējā rīcības grupa – biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” - īsteno LEADER pieeju Rēzeknes un Viļānu novados...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-10 45 ((215)950) numurā.

2017-11-03 44 ((214)949)

Dagdas pašvaldība zemnieku ballē pateicās saviem lauksaimniekiem

27. oktobrī Dagdas tautas namā notika par tradīciju kļuvusī “Zemnieku balle”. Gada nogale ir laiks, kad ikviens cenšas atrast mirkli pārdomām par aizvadīto gadu,  paveiktajiem darbiem un steidz plānot nākamā gada darbus. Šajā lauksaimniekiem nebūt ne vieglajā rudenī vairāk nekā 100 Dagdas novada zemnieki pulcējās uz kopīgiem svētkiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-03 44 ((214)949) numurā.
Zemes fonds novembrī sāk piedāvāt reversās nomas pakalpojumu

Kā ziņo LETA, sākot ar šā gada novembri AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" ("Altum") pārvaldītais Zemes fonds sāk piedāvāt jaunu pakalpojumu – reverso nomu, lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, kuriem nepieciešami līdzekļi attīstībai vai saimniecības finanšu plūsmas stabilizēšanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-03 44 ((214)949) numurā.
Rudzātu skolēni iepazina lauksaimnieka profesiju

LLKC Preiļu konsultāciju birojs 19. oktobrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu Līvānu novada Rudzātu vidusskolas 8. un 9. klases skolēniem, informē Riebiņu novada lauku attīstības konsultante Tekla Mediņa...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-03 44 ((214)949) numurā.
Zināmi konkursa “Šodien laukos” uzvarētāji

Konkursa “Šodien laukos” otrajā norises gadā uzvaras laurus klašu grupā plūkusi Rugāju vidusskola, savukārt individuālajā vērtējumā – Elīna Staģe no Dagdas, Lauris Botņa-Ezerskis no Lēdurgas un Renāte Ausmane no Lažas pagasta, informē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Rūtenberga-Bērziņa...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-03 44 ((214)949) numurā.

2017-11-27 43 ((213)948)

LAD: Kompensācijas par plūdu postījumiem kopumā saņems 2933 klienti

Kompensācijas par plūdu postījumiem, kas tiks izmaksātas no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kopumā saņems 2933 klienti, informēja Lauku atbalsta dienesta (LAD) Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-27 43 ((213)948) numurā.
LAD uzsācis platību maksājumu izmaksu

Lauku atbalsta dienests no 16. oktobra ir uzsācis izmaksāt Vienotā platības maksājuma un maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus. Bioloģisko maksājumu avansus dienests sāks izmaksāt no 1. novembra...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-27 43 ((213)948) numurā.
Grozīta kārtība darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Tā kā 2017. gadā mainījušās normas likumam par zemes privatizāciju lauku apvidos, tad Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi izmaiņas noteikumos par darījumiem ar lauksaimniecības zemi, ko valdība 24. oktobrī pieņēma...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-27 43 ((213)948) numurā.
Lai arī lietaina vasara, meži tomēr dega

Vasara bija pietiekami lietaina un vēsa, lai varētu cerēt, ka meža ugunsgrēku skaits ir bijis mazs. Tomēr statistika rāda, ka meži dega pietiekami bieži...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-27 43 ((213)948) numurā.
Skolas pienu varēs saņemt arī bērni ar laktozes nepanesību

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi izmaiņas valsts un ES atbalsta piešķiršanā un uzraudzībā augļu, dārzeņu un piena piegādei skolām...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-27 43 ((213)948) numurā.
Uz ko attieksies samazinātais PVN

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas padomes priekšsēdētājs Valdis Turlais un Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs parakstīja sadarbības memorandu par samazinātās piecu procentu pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-11-27 43 ((213)948) numurā.

2017-10-13 41 ((211)946)

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests informē, ka no  7. novembra līdz 7. decembrim interesenti var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-10-13 41 ((211)946) numurā.
Palielinoties piena cenām, par 35% pieaudzis apdrošināto liellopu skaits

Šogad līdz septembrim salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu apdrošināto liellopu skaits palielinājies par 35 %. Savukārt atlīdzībās pirmajos trīs ceturkšņos kopumā jau izmaksāti teju 0,7 miljoni eiro par bojāgājušiem vai piespiedu kārtā nokautiem liellopiem, liecina apdrošināšanas sabiedrības BALTA (PZU grupa) dati...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-10-13 41 ((211)946) numurā.
Preiļos aicina apgūt mācību kursu bioloģiskajā lauksaimniecībā

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Preiļu konsultāciju birojs aicina apgūt mācību kursu "Bioloģiskā lauksaimniecība". Mācību ilgums 160 stundas. Teorētiskās nodarbības un praktiskās mācības vadīs LLKC speciālisti. Kursu noslēgumā būs izstrādātā darba "Ražošanas plāns" aizstāvēšana un zināšanu pārbaude, atbildot uz testa jautājumiem. Sekmīgi pabeidzot mācības, varēs saņemt apliecību, kas apstiprina iegūtās zināšanas bioloģiskās lauksaimniecības jomā un dod iespēju sertificēt saimniecību...
 

Lasi visu rakstu avīzes 2017-10-13 41 ((211)946) numurā.
Kursi piena lopkopības saimniecību attīstītājiem par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Preiļu konsultāciju birojs aicina pieteikties uz trīs dienu kursiem „Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā lopkopībā (piena lopkopība)”

Mācību norises laiks būs 17.,  19. un 27. oktobris. Teorētiskās mācības 17. un 19. oktobrī notiks LLKC Preiļu konsultāciju birojā, bet praktiskās nodarbības 27. oktobrī – zemnieku saimniecībā “Kalna Dambrāni” un zemnieku saimniecībā “Ābeļi” Viesītes pagastā...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-10-13 41 ((211)946) numurā.
Valsts augu aizsardzības dienests informē par mēslošanas līdzekļu izkliedes nosacījumiem

Pamatojoties uz esošajiem nelabvēlīgajiem laika apstākļiem mēslošanas līdzekļu izkliedei, Valsts augu aizsardzības dienests, kontrolējot prasību ievērošanu attiecībā uz mēslošanas līdzekļu izkliedi, piemēro atkāpi no Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos nr. 834 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” noteiktajām prasībām...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-10-13 41 ((211)946) numurā.
Lauku atbalsta dienests iesniegumus turpmāk pieņems tikai tiešsaistē

Zemkopības ministrija (ZM) ir veikusi grozījumus Lauku atbalsta dienesta likumā, ko valdība  3. oktobrī apstiprināja. Grozījumi noteic, ka iesniegums valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai, kā arī tam pievienotie dokumenti Lauku atbalsta dienestā (LAD) pretendentam turpmāk būs jāiesniedz tiešsaistē, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Kā arī grozījumi paredz LAD izdoto dokumentu nosūtīšanu atbalsta pretendentam tiešsaistē, izmantojot EPS...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-10-13 41 ((211)946) numurā.
Sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana, nosmakšana zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī krusas, lietus, vētras un veldres riskiem. Svarīgi atcerēties, ka saimniecībām ir iespēja saņemt valsts atbalstu sējumu apdrošināšanas iegādei līdz pat 65% apmērā, ja tiks ievēroti visi noteikumos reglamentētie nosacījumi...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-10-13 41 ((211)946) numurā.

2017-10-06 40 ((210)945)

Saimnieko, pamazām apgūstot nepieciešamās zināšanas

Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasts ir pievilcīgs ar savu skaisto dabu – pakalni, ielejas, ezeri. Kā citviet Latvijas laukos, arī šajā pusē ļaudis strādā, kopj laukus. No pagasta centra Rēzeknes virzienā garāmbraucēju uzmanību piesaista sakopti lauki, skaists ganāmpulks. Par vienu no jaunajiem lauksaimniekiem stāsta LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante Anastasija Saleniece...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-10-06 40 ((210)945) numurā.
Prognozē kopražas samazinājumu valstī

Optimistiskās prognozes, kas jūlijā liecināja, ka graudaugu kopraža valstī gaidāma pat ļoti laba – 2 689,7 tūkstoši tonnu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) septembrī veiktajā prognozēšanā kopražā uzrādīja vairs tikai 2 366,2 tūkstošus tonnu...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-10-06 40 ((210)945) numurā.
Izglītības iestādēs sākas bezmaksas piena, augļu un dārzeņu programma

Arī šajā mācību gadā bērni skolās bez maksas turpinās dzert pienu un ēst augļus un dārzeņus. Lauku atbalsta dienests informē, ka veiksmīgi ir noslēgusies pieteikšanās apvienotajai programmai skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu. Sākotnējie dati liecina, ka bezmaksas pienu saņems tikpat liels izglītības iestāžu skaits, kā iepriekšējā mācību gadā – 1082 izglītības iestādes. Augļus un dārzeņus ēdīs bērni ne tikai pamatskolās, bet no šī mācību gada arī vairāk nekā 450 bērnudārzos – kopā 1227 izglītības iestādēs...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-10-06 40 ((210)945) numurā.
Lielo lietavu mācība – notiks kursi par meliorācijas sistēmu uzturēšanu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē trīs dienu mācību grupu visiem interesentiem ar nepietiekamām zināšanām meliorācijas darbu organizēšanā un cilvēkiem, kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās. Mācības plānotas jau 11., 12. oktobrī un 17. oktobrī objektā...

 

Lasi visu rakstu avīzes 2017-10-06 40 ((210)945) numurā.
Informācija ganāmpulku īpašniekiem un gaļas šķirņu liellopu pārraugiem

SIA „Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” piedāvā  iespēju apmeklēt mācības...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-10-06 40 ((210)945) numurā.

2017-09-29 39 ((209)944)

Kā saglābt kartupeļus

Ja sinoptiķu prognozes par siltu un saulainu laiku šonedēļ piepildījās, tāpēc daudzviet reģionos masveidā tika vākti kartupeļi. Apstākļi šovasar šai kultūrai nebija labvēlīgi, tādēļ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālisti atgādina, – atkarībā no tā, cik mitrs bijis lauks, jāparedz iespējas kartupeļu apžāvēšanai un jāatceras, ka pārlieku lielā mitrumā bijušus kartupeļus nedrīkst atlasīt stādāmajam materiālam...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-29 39 ((209)944) numurā.
Kā tikt galā ar amerikānieti

Vai ir iespējams tikt galā ar nezāli, ko tautā sauc par “amerikānieti”? Vasarā vēl neko, bet uz rudeni saaug tā, ka nav iespējams izravēt – mazdārziņā vesels klājiens, un ar katru gadu savairojas arvien vairāk un vairāk. Ar šādu jautājumu redakcijā vērsās kāda pensionāre no Preiļu novada. Lūk, kādu informāciju sameklējām dārzkopības interneta portālos...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-29 39 ((209)944) numurā.
Stabulniekos seminārs gaļas liellopu audzētājiem

Liellopu  tirdzniecības uzņēmums SIA “Baltic Vianco Trading” organizē seminārus gaļas liellopu audzētājiem. Kā informē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante Jolanta Augšpūle, Latgales reģiona zemniekiem seminārs paredzēts 11. oktobrī pulksten 10.00 Riebiņu novada Stabulnieku kultūras namā...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-29 39 ((209)944) numurā.
LOSP aicina sienu un salmus ruļļos nepārdot ārpus Latvijas

Ilgstošais lietainais laiks nopietni traucējis lopbarības sagatavošanu ietiekamā daudzumā ne vien Latvijā, bet arī kaimiņvalstīs. Ir fiksēti gadījumi, kad Polijas un Lietuvas uzņēmēji apbraukā pierobežas lauksaimniekus ar piedāvājumu uzpirkt rupjo lopbarību un sienu ruļļos...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-29 39 ((209)944) numurā.
Jersikas čipsi saņem Grand Prix iepakojumu dizainā izstādē

Baltijas nozīmīgākajā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2017 nedalītu apmeklētāju uzmanību piesaistīja un vislielāko popularitāti guva gardo un aromātisko Jersikas čipsu stends – Jersika’s chips...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-29 39 ((209)944) numurā.
VAAD aicina lauksaimniekus sadarboties statistiskas datu sniegšanā

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori septembrī sākuši lauku saimniecību apsekojumus, lai iegūtu statistikas datus par izlietoto augu aizsardzības līdzekļu apjomiem 2017. gada augu veģetācijas periodā graudaugu kultūrām, lauku pupām un rapsim. Statistikas dati tiek vākti kopumā 4000 lauku saimniecībās visā Latvijas teritorijā. Paredzēts saimniecību apsekojumus pabeigt līdz šā gada decembra vidum, informē VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste  Dace Ūdre...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-29 39 ((209)944) numurā.
Augkopības produkcijas pašizmaksas prognozes 2017. gadā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļa, balstoties uz lauku saimniecību sniegtajiem datiem par 2016. gadu un informāciju par ražošanas resursu izmaksu un ražības izmaiņām 2017. gadā, ir aprēķinājusi dažādu kultūraugu pašizmaksas prognozes 2017. gadā saražotajai produkcijai...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-29 39 ((209)944) numurā.

2017-09-22 38 ((208)943)

Plūdos cietušajiem lauksaimniekiem piemēros atvieglojumus atbalsta maksājumu saņemšanai

Saeima atbalstīja Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 29 novados Latgalē, Vidzemē un Sēlijā. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības zeme atrodas plūdu skartajā platībā, var tik piemērotas atkāpes, administrējot tiešmaksājumus un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumus...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-22 38 ((208)943) numurā.
Balvu jaunieši jau prezentēja savas idejas

Kamēr citur vēl tikai notiek mācības, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Balvu nodaļā jau notika piecu dienu apmācības jauniešiem par uzņēmējdarbības pamatiem, ideju ģenerēšanu un biznesa plānu rakstīšanu...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-22 38 ((208)943) numurā.
Pieejams atbalsts mežsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā"...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-22 38 ((208)943) numurā.
Kāpēc āboli brūnē? Tie vienkārši noveco

Ievācot ābolu ražu, īpaši „Antonovkas” šķirnei, virkne saimnieku saskārušies ar brūnumiem ābolu iekšienē. Kādēļ tādi rodas, vai tie ir droši lietojami uzturā?...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-22 38 ((208)943) numurā.
Tiek izsludināts konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos”

Biedrība „Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Eiropas Parlamenta deputāti Sandru Kalnieti, Latvijas Avīzi un portālu Laukos.lv, godinot Latvijas simtgadi, izsludina fotogrāfiju un zīmējumu/ gleznojumu konkursu „Latvijas lauki gadsimtu griežos” un aicina tajā piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-22 38 ((208)943) numurā.
No 2018. gada vairākas izmaiņas zaļināšanas nosacījumos lauksaimniekiem

Eiropas Komisijas regulas nr. 639/2014 grozījumi paredz izmaiņas maksājuma par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi nosacījumu piemērošanā. Lauksaimniekiem, kam ir 15 ha vai lielāka saimniecības aramzeme, platībā, kas atbilst 5 % aramzemes, no 2018. gada 1. janvāra būs jāizpilda vairākas prasības ekoloģiski nozīmīgas platības (ENP) izveidē...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-22 38 ((208)943) numurā.

2017-09-15 37 ((207)942)

Konsultanti guva pieredzi pie kolēģiem Norvēģijā

Programmas “Erasmus +” finansētā projekta “Pieaugušo izglītotāju lauksaimniecības jomā darba ēnošana” ietvaros Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Preiļu konsultāciju biroja konsultante Inese Magdalenoka nesen atgriezusies no pieredzes apmaiņas un vienlaikus mācību brauciena Norvēģijā, kur kopā ar vairākiem citiem LLKC kolēģiem bioloģiskās lauksaimniecības jomā ēnoja norvēģu speciālistus...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-15 37 ((207)942) numurā.
Lietus apdraud kartupeļu un dārzeņu ražu

Cerības uz saulainu un siltu rudeni, kas ļautu vēsās vasaras ietekmētajiem dārzeņiem sasniegt nepieciešamo briedumu, līdz ar katru nākamo lietusgāzi samazinās. Tādēļ LLKC augkopības speciālisti iesaka, kam pievērst uzmanību, lai lietainajā laikā tomēr izdotos dārzeņu ražu novākt...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-15 37 ((207)942) numurā.
Seminārs par sagatavošanos darba inspekcijas pārbaudēm

6. oktobrī plkst.10.00 Preiļu novada domes zālē lauksaimnieki tiek aicināti uz izglītojošu semināru”Nepieciešamo dokumentu sagatavošana darba inspekcijas un ugunsdrošības pārbaudēm saimniecībā”...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-15 37 ((207)942) numurā.
Saimniecībām kompensēs ĀCM un salmonelozes radītos zaudējumus

Valdība 5. septembrī lēma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 549 114 eiro kompensāciju diviem dzīvnieku īpašniekiem par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) un salmonelozes radītajiem zaudējumiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-15 37 ((207)942) numurā.
Tiešo maksājumu izlīdzināšana krīzes situācijās nodrošinātu vienlīdzīgāku atbalstu visiem ES lauksaimniekiem

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs piedalījās neformālajā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Tallinā, kurā dalībvalstis meklēja risinājumus lauksaimniecības risku pārvaldības instrumentu uzlabošanai ES Kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) pēc 2020. gada...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-15 37 ((207)942) numurā.
Pieejams atbalsts mežsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā"...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-15 37 ((207)942) numurā.
Aicina pieteikties uz kursiem gaļas liellopu ganāmpulka pārrauga darba tiesību iegūšanai

LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina pieteikties interesentus B metodes pārrauga darba tiesību iegūšanai un kvalifikācijas paaugstināšanai gaļas šķirņu govkopībā...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-15 37 ((207)942) numurā.

2017-09-08 36 ((206)941))

Jauniešu tikšanās Dagdā

Dagdā 25. augustā tika organizēta tikšanās lauku jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas pasākuma ietvaros. Interesi par to bija izrādījuši 11 jaunieši no Krāslavas un Dagdas novadiem, informē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Krāslavas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante Terēze Brazeviča...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-08 36 ((206)941)) numurā.
Izskata elektroenerģijas cenas samazināšanas iespējas

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 23. augustā valdībai, Ekonomikas ministrijai (EM) un Finanšu ministrijai (FM) nosūtīja vēstuli par iebildumiem saistībā ar EM lēmuma “Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai” vilcināšanu, kas saistīts ar elektroenerģijas gala cenas samazināšanas risinājumu izskatīšanu. Medijos paustā informācija, ka EM ir izstrādājusi un iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu, kura centrālais jautājums ir obligātās iepirkuma komponentes (OIK) attīstība un iespējas to samazināt, pauž cerību, ka LOSP aicinājums beidzot ir sadzirdēts...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-08 36 ((206)941)) numurā.
Vai un kādu izvēlēties mulču, ja negribas dārzu ravēt

Daudzi dārzu saimnieki izmanto dažādus mulčas veidus, lai mazinātu nepieciešamību ravēt vai akcentētu stādījumus dārzā. LLKC Augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils sagatavojis praktisku padomu apkopojumu kur un kādiem nolūkiem izmantojami dažādie mulčas veidi...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-08 36 ((206)941)) numurā.
Biškopības biedrība aicina uz semināru dravu īpašniekus

Latvijas Biškopības biedrība uz bezmaksas semināru aicina dravu īpašniekus no Preiļu un apkārtējiem novadiem. Seminārs notiks Preiļos, Raiņa bulvārī 21b, 11. septembrī pulksten 10.00...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-08 36 ((206)941)) numurā.
Pieteikties kompensācijām plūdu radītajiem zaudējumiem varēs elektroniski

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtas stāvokli lauksaimniecības sektorā, Lauku atbalsta dienests (LAD) ir uzsācis izstrādāt moduli Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kurā LAD klienti varēs iesniegt pieteikumus par faktiski nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši 2017. gadā Lauku atbalsta dienestā deklarētajām platībām, informē dienesta sabiedrisko attiecību daļa...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-08 36 ((206)941)) numurā.
Lietavu izraisītie plūdi Latgalē un Vidzemē nodarījuši būtiskus postījumus arī meliorācijas sistēmām

Augusta lielo lietavu dēļ daudzas upes Latgalē un Vidzemē izgāja no krastiem, appludinot plašas platības un nodarot vērā ņemamu postījumus ne tikai lauksaimniekiem un transporta infrastruktūrai, bet arī valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmām...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-08 36 ((206)941)) numurā.

2017-09-01 35 ((205)940)

PVD uzsāk meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu

28. augustā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzsāka meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcīnas, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, tiks izvietotas austrumu pierobežā. Vakcīnu izvietošanu plānots pabeigt septembra vidū...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-01 35 ((205)940) numurā.
Atjaunots būvniecības izmaksu katalogs

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Inženiertehniskā nodaļa atjaunojusi būvniecības izmaksu katalogu, kas pieejams elektroniskā formātā. Tas veidots ar mērķi, lai strukturēti vienuviet būtu pieejamas būvniecības provizoriskās izmaksas attiecīgi pa būvju tipiem, un interesenti varētu aprēķināt potenciālās iecerēto būvobjektu būvniecības izmaksas, informē LLKC Inženiertehniskās nodaļas būvinženieris Kristaps Stūriška...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-01 35 ((205)940) numurā.
Padomi kartupeļu veiksmīgai uzglabāšanai

Rakt vai nerakt – tas jāizvērtē saimniekam pašam. Vēlākajām šķirnēm der apskatīt, vai kartupeļiem miziņa paguvusi nobriest. Gana laba ir tāda, kas jāmizo ar nazi. Ja, parīvējot ar roku vai cimdu, miza nāk nost, vākt vēl par agru. Taču jāvēro laika apstākļi, un, ja lietus turpinās, gaidīt nav vērts. Šī gada situācija Latgalē ir īpaša, tāpēc tupeņi jāglābj no bojāšanās un jādomā, kā rīkoties, lai tie nepūtu glabātavās...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-01 35 ((205)940) numurā.
Izstādē “Riga Food” atkal meklēs Latvijas novadu garšas

Ābolu sviests, ingvera dzēriens, mājās tapuši maršmelovi – tie ir tikai daži no mājražotāju gardumiem, ko šogad varēs baudīt un iegādāties izstādē “Riga Food”, kurp Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) jau otro gadu aicina mājražotājus un to kooperatīvus no visas valsts, informē LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Rūtenberga-Bērziņa. Izstāde galvaspilsētā risināsies no 6. līdz 9. septembrim...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-01 35 ((205)940) numurā.
Uzņēmumā “Tukuma straume” ražotajos produktos suņiem un kaķiem konstatēts karbamīds

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka suņu un kaķu barībā neatļautā viela karbamīds ir konstatēta vairākos laboratoriskajai izmeklēšanai nosūtītajos “Tukuma straumes” ražoto produktu un ražošanā izmantoto izejvielu paraugos...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-01 35 ((205)940) numurā.
Jācenšas iztikt bez ķīmijas

Ābelēs ieviesies ziedu smecernieks, kukainis apēda ziedus agrā pavasarī un ražas nav. Ko darīt un kādus līdzekļus var lietot, lai nākamgad nenotiktu tas pats?...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-09-01 35 ((205)940) numurā.

2017-08-25 34 ((204)939)

Seminārs, kā audzēt augsni un samazināt emisijas

Kulturys studeja “Speiga” kopā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Daugavpils biroju 10. augustā organizēja semināru “Augsnes audzēšana augu auglības un veselības nodrošināšanai un emisiju mazināšanai dārzkopībā un bioloģiskajā lauksaimniecībā”...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-08-25 34 ((204)939) numurā.
Augļkopībā un dārzeņkopībā būs jūtams ražas samazinājums

Augļu un ogu raža atkarībā no kultūras šogad piedzīvos samazinājumu no 40 % līdz pat 80 %, savukārt dārzeņkopībā – 20 % līdz 30 %, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) dārzkopības ekspertu veiktie apsekojumi...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-08-25 34 ((204)939) numurā.
Programmu “Skolas piens” un “Augļi skolai” līdzšinējās darbības rezultāti

Zemkopības ministrijas (ZM) īstenotās Eiropas Komisijas programmas “Skolas piens” un “Augļi skolai” vairāku gadu laikā iemantojušas lielu popularitāti skolēnu vidū. Programma “Skolas piens” tiek īstenota kopš 2004./2005. mācību gada, bet programma “Augļi skolai” – kopš 2010./2011. mācību gada...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-08-25 34 ((204)939) numurā.
Lai mazinātu ēnu ekonomiku, aicina ieviest elektronisko preču pavadzīmju sistēmu

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) sadarbībā ar Zemkopības ministriju jau ilgstoši darbojas pie ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumu sakārtošanas. Jūlijā notikušajā starpinstitūciju darba grupā LOSP kā vienu no problēmas risinājumiem, lai mazinātu nelikumīgos darījumus aicināja Finanšu ministriju, valdību un Saeimas tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju mainīt esošo kārtību un ieviest elektronisko preču pavadzīmju sistēmu...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-08-25 34 ((204)939) numurā.

2017-08-18 33 ((203)938)

Informatīvā diena jauniešiem dalībai ideju konkursā “Laukiem būt!”

Lai īstenotu savas biznesa ieceres, ikviens 18 līdz 40 gadus vecs jaunietis aicināts pieteikties Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai", kuras ietvaros plānota informatīvā diena, mācības un noslēdzošs biznesa ideju konkurss "Laukiem būt"...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-08-18 33 ((203)938) numurā.
Valsts darba inspekcija lauksaimniecības uzņēmumu pārbaudes sāks 4. septembrī

Valsts darba inspekcija informē, ka 4. septembrī uzsāks tematisko pārbaudi augkopības un lopkopības nozares uzņēmumos par darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu. Tās laikā plānots pārbaudīt vismaz 150 uzņēmumus visā Latvijā...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-08-18 33 ((203)938) numurā.
Mēslošana un kaļķošana – būtisks faktors zālāju ražības kāpināšanā

Statistikas dati liecina, ka liela daļa Latvijas augšņu ir ar skābu reakciju un zemu augiem pieejamā fosfora un kālija saturu, tādēļ ir svarīgi ielūkoties savas zemes agroķīmiskās izpētes kartēs vai veikt augsnes analīzes, lai varētu pareizi apsaimniekot savas zālāju platības...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-08-18 33 ((203)938) numurā.

2017-08-11 32 ((202)937)

Eiropas Savienības lauksaimniecības politika visām dalībvalstīm nav vienlīdzīga

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) sadarbībā ar lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (LPKS) „VAKS” jūlijā organizēja tikšanos ar Zemkopības ministrijas (ZM) un Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) vadošajiem speciālistiem, lai diskusijas ietvaros meklētu risinājumus turpmākai iespējai laukus apsēt ar kodinātu vasaras rapša sēklu...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-08-11 32 ((202)937) numurā.
Šogad pieaugusi darījumu ar zemi aktivitāte

Gada pirmajos sešos mēnešos Attīstības finanšu institūcijas ALTUM pārvaldītais Zemes fonds iegādājies 68 jaunus īpašumus 1096 hektāru platībā, to iegādē ieguldot aptuveni 3 miljonus eiro. Salīdzinot ar līdzīgu periodu pērn, darījumu skaits ir pieaudzis par 70 %, savukārt iegādāto platību apjoms – par 26 %...

 

Lasi visu rakstu avīzes 2017-08-11 32 ((202)937) numurā.
Izstrādāta rokasgrāmata lauku mazajiem uzņēmējiem

Latvijas lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs” kopā ar Olustveres servisa un lauku ekonomikas skolu Igaunijā un Norvēģijas lauku tūrisma un vietējās pārtikas ražotāju asociāciju HANEN īsteno Nordplus pieaugušo izglītības projektu “Pakalpojumu dizaina prasmes lauku mazajos un mikro uzņēmumos, stiprinot saikni starp pieaugušo apmācību un darba vidi pārtikas ražošanas sektorā”. Izstrādāta rokasgrāmata lauku mazajiem uzņēmējiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-08-11 32 ((202)937) numurā.
Latvijas veikalos tirdzniecībā nav nonākušas indīgās olas no Nīderlandes

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Ātrās brīdināšanas sistēmā (RASSF) ir saņēmis informāciju, ka vairākās Eiropas valstīs, tajā skaitā Beļģijā, Vācijā, Francijā, Nīderlandē, Itālijā, Polijā, no tirdzniecības atsauktas vistu olas, kurās konstatēts insekticīds fipronils. Uz Latviju piesārņotās olas nav bijušas izplatītas...

Lasi visu rakstu avīzes 2017-08-11 32 ((202)937) numurā.