Aktualitātes

Zušu un ķīšu bojāeju Rāznas ezerā izraisīja vairāku faktoru kopums

Analizējot Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veikto zivju virusoloģisko, bakterioloģisko, mikoloģisko, parazitoloģisko laboratorisko izmeklējumu rezultātus, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtā “BIOR” speciālisti secinājuši, ka zivis gājušas bojā vīrusu izraisītas novājinātas imunitātes dēļ, ko ietekmējuši vairāki faktori.

Rēzeknes valstspilsētas dome pateicas varonīgajiem glābējiem

13. janvārī domes lielajā zālē Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stecs izteica sirsnīgus pateicības vārdus un svinīgi pasniedza Atzinības rakstus par varonību un pašaizliedzīgu rīcību ugunsgrēka laikā dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Atpūta Griškāni” biedriem Vasilijam Belovam, Aleksandram Novopolinam, Dmitrijam Vatalevam un Viktoram Žukovam.

Lapas