Izglītība, Kultūra

Mīluļa CV: Lords

Lords ir ļoti augstdzimtīgs un karalisks kaķis, raksta Maija Upeniece. Mēs tādi neesam, bet kaķis ir. Viņa izcelsme ir no vienkāršas lauku kaķu sugas, tomēr ar stāju, gaitu un uzvedību viņš demonstrē savu aristokrātiskumu. Savu kažoku uztur tik tīru, ka baltais plankums vienmēr pamanāms katra tīruma vidū, kur viņš sēž.

Kāpēc Latgales jaunieši neiesaistās biedrībās un politikā?

2022. gads ir izsludināts par Eiropas Jaunatnes gadu. Arī «Vietējā Latgales Avīze» šogad daudz rakstīs par jauniešiem. Mans vērojums – Latgalē jaunieši pasīvi iesaistās biedrībās un politiskās organizācijās. Kāpēc tā? To jautāju daudz jauniešu forumu rīkotājam, biedrības «Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs» koordinatoram Oskaram Zuģickim...

Ar EEZ grantu atbalstu Latgalē īsteno pasākumus uzņēmējspēju veicināšanai

Lai veicinātu vietējo attīstību Latgales plānošanas reģionā, īstenotu pasākumus nodarbinātības un uzņēmējspēju veicināšanai, Latgales plānošanas reģions (LPR) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Norvēģijas Karalistes Agderes reģionālā līmeņa pašvaldību kopš 2021.

Izveidots jauns tūrisma maršruts un interaktīvā izstāde Lūznavas muižā

Noslēgumam tuvojas starptautiskais projekts «Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta «Sekojot inženiertehniskajām idejām» izveide», kas tika uzsākts 2019. gada nogalē. Projekta rezultātā izveidots jauns 620 km garš tūrisma maršruts, kas ved caur Rēzeknes novadu (Lūznavā), Pleskavas apgabalu (Pļusā) un Ļeņingradas apgabalu (Lugā). Maršruts būs interesants gan vietējiem ceļotājiem, gan tiem, kuri dodas ceļā no Eiropas uz Sanktpēterburgu...

Lapas