Ukrainu atbalstot, Rēzeknes bibliotēkas piedāvā!

Rēzeknes Centrālā bibliotēka (RCB) un filiāles piedāvā patvēruma meklētājiem no Ukrainas: grāmatu, preses izdevumu izmantošanu uz vietas bibliotēkā, konsultāciju un uzziņu sniegšanu, konsultācijas elektroniskās informācijas meklēšanā, pieeju elektroniskajām datubāzēm, datoru un interneta (arī bezvadu) izmantošanu, RCB abonēto datubāžu izmantošanu, kserokopiju izgatavošanu (no bibliotēkas krājuma materiāliem), skenēšanu, datorizdrukas u.c. Rēzeknes pilsētas bibliotēkas piedāvā arī akcijā “No sirds uz sirdi” ziedotās grāmatas latviešu, krievu, angļu valodā, periodiskos izdevumus un galda spēles (līdzņemšanai).

RCB, 2. bibliotēka un Bērnu bibliotēka atsaucās akcijai “Saulespuķes vienotai Eiropai kopā ar Ukrainu”. Akcijas ietvaros ikviens cilvēks, organizācija un darba kolektīvs tika aicināti sēt saulespuķes un stādiņus lolot.

Ukrainas tautas atbalstam Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (3. stāvā) 26. aprīlī notika Rēzeknes ukraiņu vokālā ansambļa “Vodograj” koncerts.

Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēka sadarbībā ar Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes Sociālo dienestu organizēja labdarības akciju ukraiņu patvēruma meklētājiem "Pasniedz roku!" Akcijas laikā iedzīvotāji tika aicināti ziedot kancelejas preces. Akcija noritēja no 11. aprīļa līdz 11. maijam.

RCB izstrādāja arī pakalpojumu bukletu ukraiņu valodā. Bukleti un informācija tiek izvietota arī vietās, kur dzīvo ukraiņu bēgļi.

Rēzeknes Bērnu bibliotēkā un 2. bibliotēkā pieejamas izdevniecībā "Видавництво Старого Лева" izdotās grāmatas bērniem ukraiņu valodā. Ar izdevniecības “Liels un mazs” starpniecību tās pieejamas Latvijā Ukrainas bēgļu bērnu vajadzībām. Aicinām informēt Rēzeknē un novadā mītošās ukraiņu ģimenes par iespēju lasīt bērniem grāmatas dzimtajā valodā.

No 1. līdz 30. jūnijam Rēzeknes Centrālās bibliotēkas 2. stāvā būs skatāma Marijas Teteres izšūto gleznu izstāde “Adatiņa dabu rada”. Rokdarbniece dzimusi Ukrainā, Černovicas apgabala Kostincos. Bērnību un skolas gadus aizvadījusi dzimtajā Ukrainā. Dzīvot uz Latviju pārcēlusies 1990. gadā. Pašlaik dzīvo Stoļerovā. (Sagatavoja Zigrīda Gorsvāne, RCB direktores vietniece.)