Lauksaimniecība

Mednieku asociācija iebilst pret valsts nodevu palielināšanu par medībām

Latvijas Mednieku asociācija (LatMA) iebilst pret plānoto medību valsts nodevu palielināšanu. Patlaban par medību atļaujas izsniegšanu piemērojama 1,42 eiro samaksa par katru atļaujā norādīto dzīvnieku neatkarīgi no sugas, vecuma un dzimuma, bet turpmāk paredzētas izmaiņas atkarībā no dzīvnieka sugas...

Pagarināts stirnu medību termiņš, bet staltbriežu govis var medīt ar teļa medību atļauju

Lai mazinātu dzīvnieku nodarītos postījumus mežsaimniecības un lauksaimniecības kultūrām, stirnu medību termiņš pagarināts līdz 5. decembrim. Pēc Valsts meža dienesta rīcībā esošajiem datiem, šajā medību sezonā stirnu nomedīts krietni mazāk, nekā to pieļauj noteiktais nomedīšanas apjoms. 2021./2022.

Jauni grozījumi Medību likumā

Pagājušajā nedēļā apstiprināti jauni grozījumi Medību likumā, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. aprīlī. Likuma grozījumi veikti, lai mazinātu savvaļas medījamo dzīvnieku postījumus, tie paplašina medību iespējas, mazina ierobežojumus medībām, paplašinot tām pieejamo platību un medību rīku klāstu...

Lapas