Lauksaimniecība

Seminārs aitu audzētājiem

28. decembrī notiks seminārs par veiktajiem barības līdzekļu un barības vielu sagremojamības pētījumiem jēriem, lietojot dažādas barības līdzekļu izbarošanas tehnoloģijas. Seminārā var piedalīties klātienē Jelgavā, LLU galvenajā ēkā “zaļajā režīmā”, vai arī sekot tam līdzi tiešsaistē mājaslapā llu.lv.

Gaidāmas izmaiņas valsts nodevās par medībām

Ar 2023. gadu paredzētas izmaiņas valsts nodevu likmēs par medību darbībām. Valsts meža dienests kā medības uzraugošā iestāde, pārvērtējot ar medību uzraudzību saistīto darbību izmaksas, secināja, ka pakalpojumu faktiskās izmaksas vairākkārtīgi pārsniedz spēkā esošo valsts nodevu apjomus. Pēdējo reizi ar medību darbībām saistītās nodevas pārskatītas 2009. gadā.

Lauksaimnieki varēs pieteikties finansējumam saimniecību attīstīšanai

No nākamā gada 10. janvāra līdz 10. februārim lauksaimnieki varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Kopējais finansējums lauku saimniecībām ir nedaudz vairāk nekā 64 miljoni eiro, savukārt siltumnīcu būvniecībai un pārbūvei novirzīti 9 miljoni eiro, putnkopības vai cūkkopības nozarēm – 10 miljoni eiro.

Lapas