Lauksaimniecība

Atjaunota 2017. gada plūdos bojātā valsts infrastruktūra lauku apvidos

Zemkopības ministrija (ZM) valdībai iesniegusi informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansiālā pabalsta izlietojumu”, kas Latvijai līdz 2020. gada 31. decembrim jāiesniedz Eiropas Komisijā (EK). ZM informēja valdību par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) finansiālā pabalsta, kas tika piešķirts Latvijai 2017. gada plūdu seku likvidēšanai, izlietojumu...

Aizvadīta bioloģiskās lauksaimniecības konference “Tālredzīgi un saskaņā ar dabu”

Ar vairāk nekā diviem tūkstošiem neklātienes klausītāju, pašmāju un ārvalstu bioloģiskās lauksaimniecības ekspertu viedokļiem, ieteikumiem un spraigām diskusijām aizvadīta konference “Tālredzīgi un saskaņā ar dabu”, ko rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)...

Noslēgusies lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošana. Latgalē nekoptu platību kļūst mazāk

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir veicis lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību apsekošanu, lai noskaidrotu, vai zeme tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Šogad apsekoti 2,22 miljoni ha LIZ. Apsekošanā izmantota gan satelītattēlu sniegtā informācija, gan arī klātienē iegūtie rezultāti. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanas rezultāti 2020.

Lapas