Kūtsmēslu krātuves vieta var būt arī ārpus dzīvnieku novietnes

Turpmāk kūtsmēslu krātuves atrašanās vieta var būt ārpus dzīvnieku novietnes, lēmusi valdība.

Apstiprinātās izmaiņas noteikumos “Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” paredz arī papildinājumus kūtsmēslu uzglabāšanas un pārstrādes līgumu slēgšanas un laušanas kārtībā, kā arī atvieglo zemgrīdas šķidro un pusšķidro kūtsmēslu uzglabāšanu...