Preiļu novada kolektīvi dziedāja mazākumtautību festivālā Liepājā

Preiļu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Rjabinuška” un slāvu dziesmu ansamblis “Kalinuška”, vecticībnieku tradīciju ansamblis “Sretenije” un Stabulnieku kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Zapevočki” kuplināja Latvijas mazākumtautību festivālu “Vaļā vērti atslēdziņ'!”, kas notika 29. un 30. jūnijā Liepājā.
Preiļu novada Slāvu kultūras biedrības “Raduga” vadītāja Nataļja Lapoško pastāstīja “Vietējai Latgales Avīzei”, ka kolektīvi sešas stundas brauca uz Liepāju, un jau pirmajā dienā ar citiem gandrīz 1500 festivāla dalībniekiem, kuri pārstāvēja 16 Latvijā dzīvojošas mazākumtautības, piedalījās svētku gājienā. Tas sākās Jāņa Čakstes laukumā un noslēdzās pie lielās skatuves Rožu laukumā, kur uzrunas teica kultūras ministre Agnese Lāce, Latvijas Nacionālā kultūras centra vadītāja Signe Pujāte un Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.
Nataļja atzina: “Šīs divas dienas kolektīvi pieskandināja skvērus, parkus un lielo skatuvi Rožu laukumā. “Rjabinuška” un “Kalinuška” dziedāja Pegaza pagalmā ,“Sretenije” Wiktorijas parkā, bet “Zapevočki” – Rožu laukumā. Katrs kolektīvs sevi prezentēja ne tikai ar latviešu un savu tradicionālo repertuāru, bet arī ar krāšņiem tērpiem, iesaistījās kopīgā sadziedāšanā un dejā. Festivāla rīkotāji pasniedza Pateicības rakstus. Diemžēl nepaspējām apmeklēt amatnieku radošās darbnīcas, nacionālo ēdienu degustācijas un citus pasākumus. Man atmiņā paliks kopā dziedātā Latvijas valsts, Liepājas un Eiropas Savienības himnas, svētku gājiens pūtēju orķestra pavadījumā, kolektīvu sirsnīgās dziesmas un liepājnieku sirsnīgā uzņemšana, Jāņa Čakstes vārdi, izlasīti viņam veltītajā laukumā: “Sargiet savu valsti, izkopiet to. Jūs ziniet – ja nebūs Latvijas, nebūsiet arī jūs”. Atmodas dārzā Karostā notika kopīga vakarēšana, veltīta Pēterdienai, caurausta ar ielīgošanas dziesmām, garo danci un ugunskuru. Tikpat neaizmirstama bija ekskursija pa Liepāju (interesanti, ka pagājušā gadsimta sākumā Liepāja pusgadu bija Latvijas galvaspilsēta), divas stundas pie jūras un pati Liepāja. Tā ir pilsēta, kura attīstās, kurā ienāk ārzemju investīcijas, kuru rotā Dzintara pulkstenis un koncertzāle “Lielais Dzintars” un kura patiešām ir vēju pilsēta. Mēs noteikti Liepāju apmeklēsim vēl un vēl. Braucām mājās sajūsmināti un dziedādami.”
Nataļja Lapoško kolektīvu vārdā pateicas autobusa vadītājam Oļegam Gvozdevam par atsaucību, Preiļu Kultūras un tūrisma pārvaldei par palīdzību un Preiļu novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu un aicina preiliešus aktīvi iesaistīties radošajos kolektīvos, jo radošums dod dzīvesprieku, dāvina jaunus draugus koncertos, svētkos un festivālos.
Jāpiebilst, ka mazākumtautību festivāls notika trešo reizi, un tas popularizē Latvijas mazākumtautību tradicionālo kultūru.

“Rjabinuška”

“Zapevočki”

“Sretenije”

Egitas Terēzes Jonānes teksts, Vjačeslava Stepanova un Evelīnas Visockas foto