Izvēlējās Līvānu novada pagastu apvienības vadītājus

Jūlijā darbu uzsāka Līvānu novada pagastu apvienība, un šī novada pašvaldība par tās vadītāju apstiprināja Andri Kundziņu (pirmais no labās), bet par vietniekiem – Līgu Rubīni un Andri Neicenieku.
Līvānu novada pašvaldības interneta vietnē www.livani.lv lasāms, ka pagastu apvienība nodrošinās pakalpojumus tāpat kā līdz šim: Rudzātos – Rudzātu pagastā, Sutros – Sutru pagastā, Zundānos – Turku pagastā, Rožupē – Rožupes pagastā un Upeniekos – Jersikas pagastā.
Tāpat pašvaldība pateicas līdzšinējiem pagastu pārvalžu vadītājiem par nenogurstošo darbu un ieguldījumu pagastu attīstībā.