Augšdaugavas novadā veidos desmit pagastu apvienības

Augšdaugavas novadā tiks veidotas 10 pagastu apvienības. To paredz grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības nolikumā, kas tika apstiprināti pašvaldības domes 11. aprīļa sēdē. 
Pirms lēmuma pieņemšanas tika rīkota publiskā apspriešana, ļaujot iedzīvotājiem izteikt viedokli. Vairāku pagastu iedzīvotāji iesniedza savus priekšlikumus, tāpēc pirms gala lēmuma pieņemšanas pašvaldība rīkoja tikšanās ar novada iedzīvotājiem, lai skaidrotu strukturālo izmaiņu nepieciešamību, uzklausītu viedokļus un pieņemtu labāko risinājumu. Nedēļas garumā notika tikšanās vairākos pagastos, kā rezultātā tika veiktas izmaiņas sākotnējā vīzijā.
Ir paredzēts veidot 10 pagastu apvienības: Bebrenes apvienība (Bebrenes un Dvietes pagasts), Demenes apvienība (Demenes, Laucesas un Tabores pagasts), Ilūkstes apvienība (Ilūkstes pilsēta, Pilskalnes pagasts), Kalupes apvienība (Kalupes un Nīcgales pagasts), Līksnas apvienība (Līksnas un Vaboles pagasts), Naujenes apvienība (Biķernieku, Maļinovas un Naujenes pagasts), Salienas apvienība (Salienas, Vecsalienas un Skrudalienas pagasts), Subates apvienība (Subates pilsēta, Prodes, Eglaines un Šēderes pagasts), Sventes apvienība (Kalkūnes, Medumu un Sventes pagasts), Višķu apvienība (Ambeļu, Dubnas un Višķu pagasts). Apvienību pārvaldes darbosies no 1. jūnija, liecina informācija novada mājaslapā internetā.
Visas minētās izmaiņas nepieciešamas, lai mazinātu administratīvo vienību skaitu, birokrātiju un meklētu risinājumus, kā nodrošināt katram novada iedzīvotājam pakalpojumu pieejamību. Šogad novadā sākuši darboties jauni 12 klientu apkalpošanas centri, taču jau līdz gada beigām paredzēts tādus izveidot visos novada pagastos, lai iedzīvotājiem būtu pieejami pašvaldības un valsts pakalpojumi.