Pelēču ciemam būs otrs nosaukums “Peliecs”

Aptaujā vairākums nobalsoja par paralēlā nosaukuma “Peliecs” piešķiršanu Pelēču ciemam. Otrā nosaukuma “Peliecs” piešķiršanu Pelēču ciemam atbalstīja  96 jeb 73,3 % respondentu. 
Preiļu novada pašvaldības interneta vietnē www.preili.lv lasāms, ka aptaujā piedalījās 131 cilvēks no Pelēču pagasta, Preiļiem un Sīļukalna pagasta. Pašvaldība lēmumu par paralēlā nosaukuma “Peliecs” piešķiršanu Pelēču ciemam pieņems pēc Valsts valodas centra pozitīvā atzinuma.  


Nosaukums “Peliecs” jau rotā Pelēču ciema autobusu pieturu