Aizvadīts tradicionālais Ludzas novada dziesmu rīts “Mazais dziedātājs”

11. aprīlī Ludzas kultūras namā norisinājās ikgadējais Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu dziesmu rīts “Mazais dziedātājs”. Tajā piedalījās 22 solisti, kuri drosmīgi uzstājās publikas priekšā.
Pasākums tiek organizēts ar mērķi veicināt sadarbību starp Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēm, apzināt novada mazos talantus, kā arī veicināt pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību. Pasākumā piedalījās bērni no divu līdz četru gadu vecumam (ieskaitot), kuri apmeklē Ludzas novada bērnudārzus. 
Šogad dziesmu rītā piedalījās: Lāsma Lipska, Emīlija Novožilova, Anna Marija Pozņakova (ped. Inta Augustova), Mia Žirnija, Melānija Kuzņecova, Emīls Gorbunovs, Everita Žuka (ped. Imants Bogomols), pārstāvot Ludzas pilsētas PII "Pasaciņa"; Everts Arbidāns un Nikola Narnicka (ped. Vija Pavlovska) no Ludzas pilsētas PII "Rūķītis"; Angelina Sprikute, Robija Matvejeva, Jana Paula Znotiņa un Aleksandra Borisenko (ped. Olita Pereca) no Ludzas pilsētas PII "Namiņš"; Džeina Kaupuža (ped. Iveta Kopela) no Kārsavas PII "Taurenītis"; Kristiāna Tirša un Agnija Golubeva (ped. Tatjana Fenčenko) no Zilupes PII; Nikita Birskis (ped. Natālija Leitāne) no Briģu PII; Karolīna Ratkeviča (ped. Natālija Leitāne) no Istras pagasta PII; Amēlija Vecināne (ped. Ināra Dovgiallo) un Keita Polnija (ped. Ināra Dovgiallo) no Mērdzenes pamatskolas PI grupas; Elīna Zelča (ped. Vija Dobrinska) no Malnavas pagasta PII “Sienāzītis”, kā arī Veronika Voroncova (ped. Inta Augustova) no Pildas pamatskolas PI grupas.
Paldies par ieguldīto darbu pedagogiem un vecākiem, sagatavojot un atbalstot mazos dziedātājus! 


Mazajiem solistiem tie bija īsti svētki, un balsis skanēja braši


Karīnas Demko-Senkānes foto