Aicinājums piedalīties pasākumā “Lielā Talka 2024” Ludzas novadā

Jau 17. gadu pēc kārtas norisināsies Lielā talka, šogad – 27. aprīlī ar moto “Tīri-zaļi-ilgi!”. Arī Ludzas novada pašvaldība jau tradicionāli piedalās lielajā talkā un aicina ikvienu iedzīvotāju sakopt un labiekārtot vidi.
Ludzas novadā reģistrēto talku vietas internetā var aplūkot un pieteikties – https://talkas.lv/apstiprinatas-talkas/.
Lielā Talka šogad notiek divos formātos. Kolektīvās talkas: dažādas organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti aicināti organizēt kolektīvas talkas, oficiāli reģistrējot tās Lielās Talkas mājaslapā un piesakot atbildīgo personu. Tas nozīmē, ja jūs vēlaties reģistrēt savu talkošanas vietu, tad pirms tam tas ir jāsaskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru. Ludzas novada pašvaldības lielās talkas koordinators ir vides inženieris Aleksandrs Narnickis.
Solo talkas (ieskaitot Ģimenes un Duo talkas): talkojiet vienatnē vai kopā ar savu ģimeni, pastaigājoties pa mežu vai sakopjot savas mājas apkārtni.
Lielajā Talkā tās dalībnieki aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus utt. Aicinām visus jau tagad sākt talkot “ar acīm”. Ja ieraugāt kādu piesārņotu vietu, atzīmējiet to Piesārņoto vietu kartē Lielās Talkas mājaslapā – https://talkas.lv/piesarnoto-vietu-karte/. Tā talkotāji zinās, kur sakopšana būtu visvairāk nepieciešama.
Talkas dienā jums būs nepieciešami atkritumu maisi. Tos mūsu novada talcinieki var saņemt bez maksas, iepriekš piesakot nepieciešamo maisu skaitu pie A. Narnicka. Maisus būs iespējams saņemt 22. aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā pie talkas atbildīgā vai koordinatora. Piepildītos maisus drīkstēs atstāt tikai reģistrētā talkas vietā, un par to atrašanās vietu obligāti jāinformē talkas koordinators.


Pagājušajā gadā novadā bija pieteiktas vairāk nekā 40 talkošanas vietas.

Ludzas 2. vidusskolas skolēni sakopa pedagogu atdusas vietas un kapu kalniņa apkārtni


Foto no www.ludzasnovads.lv