Viļānos notika dievkalpojums par godu Mariāņu kongregācijas simtgadei

2. martā pateicībā Dievam par Mariāņu kongregācijas simts gadu kalpojumu Latvijā un par klostera dzīves atjaunošanu mūsu valstī Viļānu katoļu baznīcā notika svinīgs dievkalpojums, kuru vadīja Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, koncelebrējot Rēzeknes–Aglonas, Jelgavas un Liepājas diecēžu bīskapiem, Latvijas mariāņu tēviem un diecēžu priesteriem. Jubilejas svinībās Mariāņu kongregācijas Ģenerālo padomi pārstāvēja t. Tomašs Novačeks MIC no Romas, arhimandrīts Sergejs Gajeks MIC – grieķu–katoļu apustuliskais administrators Baltkrievijā, kā arī vairāki citi tēvi mariāņi no ārzemēs. Liturģisko kalpojumu dievkalpojuma laikā veica Rīgas Garīgā semināra studenti.
Pirms Sv. Mises Latvijas konsekrētās personas kopā ar ticīgajiem lūdzās Rožukroni nodomā par jauniem aicinājumiem uz priesterību un klostera dzīvi. Sprediķi teica t. Dmitrijs Artjomovs MIC, kurš, balstoties uz arhīvu dokumentiem un pirmo mariāņu tēvu atmiņām, iepazīstināja klātesošos ar pirmajiem mariāņu tēvu soļiem Latvijā, tai skaitā ar Viļānu baznīcas un klostera uzticēšanas procesu mariāņiem pirms simts gadiem, ko var uzskatīt arī par konsekrētās dzīves atdzimšanas sākumu atjaunotajā Rīgas diecēzē. Dievkalpojuma noslēgumā Mariāņu kongregācijas viceģenerālis uzdāvināja mariāņiem liturģiskos traukus – biķeri un patēnu. Pēc sv. Mises visi devās pie mariāņu tēvu kapiem blakus baznīcai, lai tur aizlūgtu par tiem, kas jau šķērsojuši nāves slieksni.
Svinības turpinājās Viļānu kultūras namā, kur viesiem bija paredzētas pusdienas, ievērojot Lielā Gavēņa pieticību. Pusdienu laikā Konsekrēto personu konferences prezidents t. Jānis Meļņikovs SJ Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšniekam t. Dainim Kašam MIC izteica apsveikuma vārdus un pasniedza dāvanu. Apsveikuma vārdus teica arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. Pusdienu laikā viesiem bija iespēja noskatīties īsu, īpaši šim gadījumam sagatavotu filmu par Latvijas mariāņiem. Savukārt pēc pusdienām konsekrētie brāļi un māsas pulcējās Viļānu klostera konferenču zālē, lai pārrunātu tālāko darbību saistībā ar tuvojošos Jubilejas gadu visā katoļu Baznīcā.
Jubilejas gads sākās 2023. gada 8. decembrī. Vēl paredzēti vairāki svinīgie pasākumi: 7. jūnijā notiks svinīgs dievkalpojums Daugavpils Jēzus Sirds baznīcā, kur jau 15 gadus pastāv mariāņu klosteris, savukārt rudenī paredzēts nopublicēt pirmā Viļānu klostera priekšnieka tēva Benedikta Skrindas atmiņas. Jubilejas gads noslēgsies 2024. gadā Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcā Vissv. Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētkos, kas ir Priesteru Mariāņu kongregācijas titulsvētki, kuri šogad tiek pārcelti uz 9. decembri. (Informācija un foto no vietnes mariani.lv).