Biedrībai “Neaizmirstule” veiksmīgi noslēdzies divu gadu projekts

Biedrība "Neaizmirstule" ar prieku paziņo par veiksmīgu divu gadu projekta noslēgumu, kurā tika stiprināta biedrības kapacitāte, veicinot sabiedrisko līdzdalību un risinot kopienas jautājumus.
Biedrība darbojas kā brīvprātīga sabiedriska labuma bezpeļņas organizācija. Tā darbojas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar novada iedzīvotāju labklājību. 
Noslēguma pasākumā, kas notika 16. februārī, tika sniegts ieskats padarītajā darbā, kā arī diskutēts par turpmāko virzību
AIF ilgtermiņa atbalsts projektam “Aglonas novada biedrības “Neaizmirstule” kapacitātes stiprināšana” lielā mērā palīdzējis sakārtot organizācijas atpazīstamības jautājumus, veidojot zīmola stāstu, informāciju par “Neaizmirstule ” darbu izplatīšanu plašākā sabiedrībā.
Projekts parādīja biedrībai, kā darboties apstākļos, kad valda krīze, kā Covid-19 pandēmijas laikā, gan kā atgūties pēc neaktīvas darbības posma. Redzams, ka projekts ietekmēja to, ka 2023. gadā vietējā kopiena un biedrības biedri kļuva aktīvāki – parādījās jauni projekti un aktivitātes – izdotas grāmatas, sporta pasākumi, rīkotas nometnes, apmācības, veicināts veselīgs dzīvesveids u.c. 
Biedrības biedri norāda, ka projekts palīdzēja apzināties, kas tieši ir biedrībai jāattīsta, apzināties tās resursus un iespējas, sekmēja atrast rozīnīti un īpašo lomu vietējā kopienā, paskatīties uz sevi no malas un salīdzināt sevi ar citām organizācijām Latvijā, kā arī uzsvēra biedrības īpašo lomu kopienas attīstībā.
Projekta mērķis bija stiprināt biedrības kapacitāti ilgtspējīgā periodā, veicinot biedrības labu pārvaldību un atpazīstamību pilsoniskajā sabiedrībā. Noslēguma pasākuma diskusijas laikā radās pārliecība, ka biedrība, īstenojot projektu, ir uzsākusi jaunu attīstības posmu, saņēmusi pozitīvu lādiņu turpmākai darbībai un atjaunojusies, biedri apguvuši jaunas prasmes. 
Projekta laikā biedrība “Neaizmirstule” īstenoja vairākas iniciatīvas – ziedojumu vākšanas akcijas organizēšana; brīvprātīgo iesaistīšana un apmācība, finanšu piesaistes un zīmola attīstības apmācības, mājaslapas www.neaizmirstule.lv atjaunināšana un sociālo tīklu lapu izveide; stratēģijas izstrāde un darbības virzieni turpmākajiem gadiem; pieredzes braucieni, zīmola atjaunošana; biedrības nosaukuma maiņa un statūtu aktualizēšana.
Šis projekts ir simbolisks piemērs tam, kā sabiedrība var efektīvi darboties pat krīzes apstākļos, kā arī tam, kā ilgtermiņa atbalsts var veicināt organizācijas ilgtspējīgu attīstību un iesaistīšanos kopienas dzīvē.
Biedrība “Neaizmirstule” turpina savu misiju, virzoties uz priekšu ar jauniem projektiem un aktivitātēm, kas veicina vietējās kopienas labklājību un attīstību.


Biedrības “Neaizmirstule” pārstāve Inta Reča