“Lāsītes” dziedās Latgales finālā

23. februārī Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra komanda organizēja Preiļu novada vokālās mūzikas koncertu–konkursu “Balsis 2024”. 
Šī centra Facebook lapā teikts, ka piedalījās astoņi vokālie ansambļi no Preiļu 1. pamatskolas, Salas sākumskolas, Aglonas vidusskolas mācību vietas Rušona, Galēnu pamatskolas, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra, Riebiņu vidusskolas un soliste Marta Vaivode no Preiļu 2. vidusskolas. 
Vērtēšanas komisija lēma, ka Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis “Lāsītes 8” pārstāvēs Preiļu novadu Latgales konkursā “Balsis”, kas šogad notiks 5. martā Līvānos. 
“Paldies mūsu jaukajiem mūzikas pedagogiem–vokālo ansambļu vadītājiem – Ārijai Bergmanei-Sprūdžai, Birutai Brūvelei, Ingai Aglonietei, Dainai Ertei, Aigaram Krekelam un koncertmeistarei Kristinai Saulišai par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā un vokālās mūzikas popularizēšanā. Pateicība arī Ilzei Valainei, Solvitai Ķiberei un Guntai Gulbei-Kalvānei par atsaucību un nesavtīgo darbu, vērtējot kolektīvu sniegumu,” uzsvērts Facebook.