Par Vladislava Loča Latgaļu rakstniecības muzeju

"Vietējais jautā "Vietējai"
Jautā Terēze: "Kāpēc ir aizvērts Vladislava Loča Latgaļu rakstniecības muzejs? Kur atrodas muzeja fondi, kurus ziedojuši latgalieši no visas plašās pasaules?"


Atbild Vladislava Loča fonda valdes loceklis Harijs Bernāns:
“Muzeja materiālu un fondu saglabāšana ir viens no Vladislava Loča fonda pamatuzdevumiem, ko noteica Vladislava Loča Latgaļu rakstniecības muzeja izveidotājs un fonda dibinātājs Pīters Locis.
Pēc 2020. gada nelaimes gadījuma, kurā muzeja un fonda dibinātājs gāja bojā, izveidojās situācija, kurā P. Loča mantojuma mazākuma mantinieks, ignorējot citus mantiniekus, pārņēma kontroli pār muzeja telpām un informēja fondu par plāniem telpu izmantošanā, kas nebija savienojami ar muzeja darbības turpināšanu. Muzeja ekspozīcija un materiāli tika pārvietoti uz drošām telpām, kur tie tiek saglabāti muzeja darbības turpināšanai līdz brīdim, kad beigsies tiesvedība.
Vladislava Loča fonds ir sabiedriskā labuma organizācija, mēs pateicamies visiem atbalstītājiem un laba vēlētājiem šajā sarežģītajā laika posmā. Mēs pieliksim visas nepieciešamās pūles, lai atjaunotu muzeja darbību, un mēs to darām ar tādu pašu principialitāti un apņēmību, kā to darīja P. Locis. Idejas par tālāku Latgaļu rakstniecības muzeja darbības formu un veidu netiek īstenotas, kamēr notiek tiesvedība.””


Teksts un foto – Egita Terēze Jonāne