Līvānieši visu gadu uzņems ciemos Latvijas jauniešus

Ar pasākumu “Līderis līderu vidū”, kas notika 17. janvārī, Līvānu jaunieši, apvienojušies multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Kvartāls” un klātesot ap 100 Latgales jauniešiem, pasludināja, ka šogad Līvāni ir Latvijas jauniešu galvaspilsēta. Tas nozīmē to, ka katru mēnesi Līvānos varēs ciemoties visu Latvijas pilsētu un novadu jaunieši, lai iesaistītos kādā no līvāniešu rīkotajiem pasākumiem.
Centra “Kvartāls” vadītāja Marija Driksna informēja, ka katru mēnesi notiks viens–divi pasākumi. Proti, februārī centra “Kvartāls” saime aicinās uz sarunu par brīvprātīgo darbu; martā būs jauniešu daudzvalodu kompetences diena un fiziskās un mentālās veselības pasākums; aprīlī jaunieši sanāks gan uz Latgales kongresa dienu, gan Lielās talkas aktivitāti; maijā notiks Eiropas pagalma svētki un sporta pasākums “Nakts kedas”; jūnijā Latvijas novadu domju pārstāvji sabrauks uz savu saietu; jūlijā izskanēs jauniešu brīvdabas koncerts un notiks izglītojošās pašizaugsmes spēles; augusts paies jauniešu festivāla un tūrisma saieta zīmē; septembrī notiks jaunatnes darbinieku pieredzes pasākums; oktobrī jaunieši sarunāsies ar politiķiem; novembrī ieplānots pašizziņas pasākums; decembrī līvānieši rīkos apbalvošanas ceremoniju “Labākais darbā ar jaunatni”, radošās darbnīcas un vēl vienu izglītojošu pasākumu. Norišu datumus un laikus varēs uzzināt “Kvartāla” mājaslapā www.kvartals.lv. “Mūsu atslēgas vārds ir sadarbība, tāpēc aicinām jauniešus brīvprātīgi iesaistīties pasākumu organizēšanā. Sadarbosimies!” aicināja Marija Driksna.
Todien projektu koordinatore Marika Rudzīte-Griķe aicināja jauniešus aizdomāties par līderību. Līderi raksturo mērķis, darbi un atvērtība sadarbībai, kā arī daudzas rakstura īpašības, ekspresaptaujā teica jaunieši. Dominiks (Preiļu novads) pastāstīja, ka šogad vēlas uzlabot rezultātus vieglatlētikā un sekmes mācībās. “Man patīk sportot, man patīk mācīties, un es zinu, ka varu sasniegt vēl labākus rezultātus,” teica jaunietis apņēmības pilns.  
Par savu ceļu uz mērķi attālināti stāstīja arī divi Grieķijas jaunieši un Lauris Zalāns no projekta “Dzīves kārtis”. Viņi bija vienisprātis, ka dzīves mērķim jāsakrīt ar gribu darīt un attīstīties. Tāpat savā pieredzē, kā atrast savu dzīves virsuzdevumu, dalījās keramiķe Agnese Muceniece, tūrisma uzņēmēja Annija Stašulāne un uzņēmēji un mūziķi Ingars Puncuļs un Mārtiņš Strods. Annija uzsvēra: “Mēs “Dzeņu mājās” saglabājam senču sakrāto, pieliekot klāt kaut ko no mūsdienīgā. Mani tas iedvesmo palikt un darīt savas dzimtas mājās.” “Gan mūzikā, gan uzņēmējdarbībā cenšos pozitīvi uzlādēt apkārtējos cilvēkus, jo tad cilvēkam ir vēlēšanās atgriezties, lai sadarbotos vai lai klausītos manas dziesmas,” teica Ingars. Agnese atzina: “Atgriežoties Latvijā, es iemācījos to, ko varu parādīt saviem bērniem. Tā ir keramika.” Savukārt Mārtiņš raksturoja savu ceļu uz uzņēmējdarbību ar apgalvojumu: “Ir vēlēšanās nestāvēt uz vietas un pilnveidoties.”
Lai līvāniešiem tikpat iedvesmojoši un sarunām bagāti izdodas arī citi pasākumi visa gada garumā!  

Dominiks, Marikas Rudzītes-Griķes mudināts, stāsta par mācību un sportiskajiem mērķiem šajā gadā

 

Egitas Terēzes Jonānes teksts un foto