Ludzānietis Māris Lapšovs – RSU Gada rezidents 2023

Lepojamies ar novadnieku Māri Lapšovu, kurš, ejot tēva pēdās, uzsācis karjeru medicīnā. Māris atzīts par Rīgas Stradiņa universitātes Gada rezidentu 2023. 
“Reti kurš Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) nav dzirdējis par Māri Lapšovu, kurš tagad jau ir Rezidentūras studiju fakultātes 2. studiju gada kardiologa specialitātes rezidents un mūsu augstskolas mācībspēks,” lasām intervijā ar Māri, kas publicēta augstskolas mājaslapā.
Visu pamatstudiju laiku viņš bija aktīvs un aizrautīgs it visā, ko dara, negaidot rītdienu, bet rīkojoties uzreiz šodien. Veselu gadu bija Studējošo pašpārvaldes vadītājs.
Rezidentūrā Māris sevi apliecinājis kā mērķtiecīgu un motivētu jauno speciālistu ar teicamām un izcilām sekmēm. Turklāt RSU un kolēģi lepojas ar viņa godalgotajiem sasniegumiem un dalību starptautiskos pētījumos.
“Neesmu no tiem, kam ļoti patīk par sevi daudz stāstīt,” saka jaunietis. “Bet iepazīstoties noteikti pieminu to, ka esmu ārsts, kurš šobrīd ir kardioloģijas rezidentūrā. Papildus esmu docētājs RSU Iekšķīgo slimību un Farmācijas ķīmijas katedrā. Ārpus profesionālās dzīves mani interesē svešvalodas, piemēram, pašlaik intensīvi mācos franču valodu. Pēdējos gados, pateicoties savu draugu ietekmei, kopā ar ģimeni eju pārgājienos gan Latvijā, gan ārpus tās – tas palīdz atpūsties no ikdienas skrējiena.
Ceļš līdz rezidentūrai kardioloģijā ir bijis aizraujošs! Man kardioloģija iepatikās, sākot ar pamatstudiju 3. gadu, kad mums bija kardioloģijas studiju kurss. Pēc tā sāku strādāt brīvprātīgo darbu Latvijas Kardioloģijas centrā (LKC), kā arī iesaistījos dažos pētniecības projektos, un to visu darīju ārpus studijām. 5. studiju gadā iesaistījos LKC Jauno kardiologu skolā, bet 6. studiju gadā biju RSU Kardioloģijas studentu zinātniskā pulciņa vadītājs.
Studijas RSU rezidentūrā noteikti ir citādākas, nekā to biju iztēlojies. Papildus praktiskajam darbam RSU liels uzsvars ir uz teorētiskajām lekcijām.
Augstu novērtēju to, ka RSU atbalsta rezidentu zinātnisko darbu, nodrošinot iespēju saņemt konsultācijas par statistiku, kad, piemēram, top starptautiska publikācija, un sniedzot finansiālo atbalstu, kas ļauj piedalīties konferencēs ārpus Latvijas.
Pašlaik esmu iesaistījies vairākos pētniecības virzienos, viens no tiem ir saistīts ar koronāro sirds slimību, kā arī primāro arteriālo hipertensiju. Esmu viens no rezidentiem, kurš piedalās Latvijas agrīnās aterosklerozes reģistra uzturēšanā, kur tiek iekļauti koronāro artēriju slimības pacienti, kuriem šī slimība ir konstatēta agrīnā vecumā. Šī informācija ļauj papildus izpētīt pacientu riska faktorus, kā arī izvērtēt, kā slimības gaitu ietekmē medikamentozā terapija.
Prof. Kārļa Trušinska vadībā piedalos renālās denervācijas projektā. Renālo denervāciju izmanto pacientiem ar rezistentu arteriālo hipertensiju tad, kad ar zālēm nav iespējams panākt spiediena kontroli. Daļu no šo pētījumu datiem esam prezentējuši starptautiskās konferencēs, piemēram, Eiropas Kardiologu biedrības (European Society of Cardiology) kongresā 2023. gadā un American College of Cardiology kongresā 2023. gadā, un vietēja mēroga konferencēs.”
Māris saka: “Pavisam noteikti savu tālāko karjeru veidošu Latvijā! Esmu no tiem, kuri uzskata, ka mums ir jādod artava savai valstij. Proti, esmu ieguvis izglītību, zināšanas un pieredzi, kuru varu izmantot lietderīgi ikdienas darbā slimnīcā, ambulatorās konsultācijās vai arī mācot studentus. Man patīk strādāt ar pacientiem, un ceru to darīt arī nākotnē, tāpat mani aizrauj zinātniskais darbs, ko noteikti gribu turpināt.”