Līvāni – šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsēta

Trešdien, 17. janvārī, Līvānu novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Kvartāls” varēja iepazīties ar Līvānu – Latvijas jauniešu galvaspilsētas – pasākumiem, kas notiks visa gada garumā.
Šī centra vadītāja Marija Kostočko dažādus Latgales novadus pārstāvošajiem jauniešiem un presei pastāstīja, kā līvānieši izcīnīja balvu visu gadu saaicināt un apvienot Latvijas jauniešus dažādos pasākumos (katru mēnesi notiks divi pasākumi), kā arī aicināja jauniešus iesaistīties to rīkošanā.
Todien, projekta “Dzīves kārtis” (Life Cards) vadītājas Marikas Rudzītes-Griķes, Marijas Kostočko un Latgales jauniešu tūrisma uzņēmējas Annijas Stašulānes, keramiķes Agneses Mucenieces, uzņēmēju un mūziķu Ingara Puncuļa un Mārtiņa Stroda uzrunāti, jaunieši iesaistījās jau pirmajā pasākumā “LĪDERIS līderu vidū”.
Plašāk par jauniešu pasākumiem un līderu diskusiju Latvijas Jauniešu galvaspilsētā Līvānos lasiet “Vietējā Latgales Avīzē” jaunnedēļ.
Atgādināsim, ka 2023. gada 12. augustā jauniešu festivālā “Kopums” tika paziņots, ka Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2024 būs Līvānu novada pašvaldība.
Līvānu novada pašvaldība saņēma goda plāksni ar uzrakstu "Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2024" un ceļojošo kausu no 2023. gada uzvarētājiem – Bauskas novada pašvaldības. Konkursa uzvarētāju noteica žūrijas komisija, ņemot vērā arī publiskās balsošanas rezultātus. Par titulu cīnījās trīs pašvaldības – Cēsu novads, Līvānu novads un Siguldas novads.
Konkurss norisinājās septīto reizi, un tā mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū, veicināt pašvaldību sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu.

Līderu diskusijā piedalījās Agnese Muceniece (no kreisās), Annija Stašulāne, Ingars Puncuļs, Mārtiņš Strods un Marika Rudzīte-Griķe


Egitas Terēzes Jonānes teksts un foto