Dažādo kurpju diena Ludzā – mēģinājums iejusties cita lomā

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa ceļš viņa kurpēs, vēsta sena paruna. Tāpēc “Dažādo kurpju dienā” 15. septembrī ikviens Latvijas iedzīvotājs tika aicināts vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu un iesaistīties mākslinieciskās un radošās aktivitātēs, simboliski paužot atbalstu deinstitucionalizācijas mērķa grupām – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Īpašs pasākums noticis arī Ludzā.
Katrs cilvēks vēlas būt mīlēts, pieņemts un saprasts – arī tad, ja dzīvo ar garīga rakstura, funkcionāliem traucējumiem vai bez vecākiem, kas varētu sniegt nepieciešamo atbalstu. Aizspriedumi un noraidoša sabiedrības attieksme ir lielākā barjera bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem veidot dzīvi ārpus institūcijām un iekļauties sabiedrībā. 
“Dažādo kurpju dienas” dalībnieki kopīgiem spēkiem radīja mākslas objektu “Iekāp otra kurpēs”, izkrāsojot lielizmēra kurpes, un darbojās sociālo pakalpojumu dienas centru organizētās un vadītās radošajās darbnīcās, lai labāk izprastu, kā savas dienas vada cilvēki ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem. Ludzā īstenota Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadīta akmeņu–talismanu apgleznošanas darbnīca.
“Personu ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā ir viens no Ludzas novada pašvaldības uzdevumiem, sniedzot sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Svarīgāka ir nevis personas diagnoze, bet gan tas, vai konkrētajai personai attiecīgajā dzīves posmā tiek sniegts atbalsts. Mēs visi esam cilvēki, mēs esam dažādi, bet ikvienam cilvēkam šajā sabiedrībā ir vieta, un tas ir normāli, ka mēs izskatāmies dažādi, mums ir dažāds spēju līmenis un starp mums ir cilvēki ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem. Viņiem tāpat kā mums ir savas cerības un sapņi, tāpēc ļoti svarīgi ir veidot iekļaujošu sabiedrību, palīdzēt, atbalstīt, motivēt un iedrošināt. Būsim saprotoši, iejūtīgi, lai “citādais” mūs nebiedē, jo mēs katrs esam unikāls un katrs esam svarīgs pilsētai, novadam, valstij!” saka Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs.


7. klases skolēniem darbošanās prasa koncentrēšanos


Ivetas Ladusānes foto