Krusā cietušo ēku atjaunošanai projektus var iesniegt līdz decembrim

Līdz 1. decembrim, lai varētu novērst postījumus, kas radušies lauksaimniecības ražošanas vai lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu ēkām un būvēm krusas un negaisa dēļ, lauksaimnieki var iesniegt projektus divos apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”. Kopā ar projekta iesniegumu ir jāiesniedz pamatojoša informācija, kas pierāda, ka bojājumi ir radušies 7. augustā vai vēlāk.
Pirmo divu nedēļu laikā Lauku atbalsta dienests ir saņēmis 12 projektu pieteikumus, veicis šo pieteikumu kontroles un jau pieņēmis lēmumu par projektu apstiprināšanu. Dienesta rīcība ir ļoti ātra, lai lauksaimnieki nekavējoties var uzsākt projektu īstenošanu, veikt nepieciešamās iegādes un būvniecības darbus. Dienests arī regulāri publicē informāciju par pieteikto projektu skaitu un rezervēto finansējumu tīmekļvietnē lad.gov.lv sadaļā “Atbalsts krusā un vētrā cietušajām ēkām”.
Kad lauksaimnieki pieteiksies 80 % no pieejamā finansējuma (tiks veikta tā rezervācija), Lauku atbalsta dienests publicēs paziņojumu “Latvijas Vēstnesī” un vēlāk iesniegtajiem pieteikumiem piemēros proporcionālu samazinājumu.