Preilietes Fevronijas Akentjevas jubilejas rudens

30. augustā uz saviem 90 mūža gadiem atskatījās preiliete Fevronija Akentjeva. No saviem 38 radošā darba gadiem 32 aizvadīti Preiļu slimnīcas bērnu konsultācijā kā medicīnas māsai, kur rūpējās par Preiļu jaunās paaudzes veselību, labsajūtu. Nu jau pacienti izauguši lieli, izveidojuši savas ģimenes, un aug viņu bērni. 
Fevronijas kundzi pacienti atceras kā ļoti sirsnīgu, atsaucīgu, gudru medicīnas darbinieci ar milzīgu atbildības sajūtu. Pratusi savas labās īpašības ieaudzināt arī dēlā Grigorijā, kurš strādā gāzes saimniecībā, un meitā Tatjanā, kura veic atbildīgus darbus tirdzniecības sfērā. 
Jubilāre priecājas, ka netiek aizmirsta, ka bērniem ir izveidotas stipras, godīgas un darbīgas ģimenes, ka nu jau ir četri mazbērni un četri mazmazbērni un ka ar sakrāto dzīves gudrību, ar padomu var palīdzēt jaunajiem. Sajūtot tuvinieku atbalstošo plecu, pārvarēti visi dzīves pārbaudījumi.
Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška jubilārei pasniedza “Preiļu novada domes Pagodināšanas rakstu, svinot 90 gadu dzīves jubileju”, un novēlēja saglabāt veselību, būt tikpat možai un viedai, interesēties par notiekošo savā pilsētā un pasaulē un rast prieku sevī un ar saviem tuvākajiem cilvēkiem. Fevronija Akentjevas kundze pauda gandarījumu par viņai veltīto uzmanību.

Jubilāri Fevroniju Akentjevu (no kreisās) sveic Marija Briška

Preiļu novada Pensionāru biedrības valde