Ludzā pieņemta ekspluatācijā Saules iela

Projekta gaitā tika atjaunota Saules iela gandrīz 400 metru garumā. Ielas atjaunošanas laikā izbūvētas jaunas 20 kV un četru kV kabeļlīnijas, veikta esošā ūdensvada pārbūve, jaunu ārējo sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve, ielas seguma atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi.
Veicot ielas atjaunošanas darbus, ir veikta arī inženierkomunikāciju pārbūve, jo saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem netika saskaņoti ielas būvniecības darbi, neietverot darbus, kas saistīti ar inženierkomunikācijām. Tāpēc tika pārbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kā arī ārpus projekta par pašvaldības līdzekļiem veikti elektroapgādes darbi.
Būvniecības darbi Saules ielā tika pabeigti jau augusta sākumā. Ielas nodošana ekspluatācijā ir ilgstošs process. Izpilddokumentācijas noformēšana un atzinumu saņemšana no atbildīgajām instancēm prasa zināmu laiku. Pēc tam, kad bija nokārtotas visas formalitātes, 28. augustā objekts tika pieņemts ekspluatācijā, informē Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Ilona Mekša.
Būvdarbus veica SIA “V.J.M. Būve”, būvuzraudzību objektā nodrošināja SIA „R4F”, autoruzraudzību – SIA "Vides projektu studija".


Mazs ielas posms, bet pārmaiņas – gaidītas