Latvijas, Lietuvas un Igaunijas seniori dejoja festivālā

Kopas “Dzīves virpulī” saime dejā apvienoja Preiļu novada un citu reģionu, kā arī ārvalstu draugu kolektīvus

26. un 27. augustā Preiļu novada Vecvārkavas estrādē un Rožkalnu kultūras nama laukumā notika Starptautiskais senioru deju festivāls “Mēs bijām trīs māsiņas”. 
Pirmajā dienā pēc svētku gājiena senioru deju kopas “Dzīves virpulī” (Rožkalni), “Odziņas” (Vārkava), “Brūklenājs” (Preiļi), “Orhi-deja” (Aglona), “Skinija” un “Gaja” no Lietuvas, “Sjugiskuld” un “Pjaripidi” no Igaunijas dejoja valšus, tautas dziesmu dejiskās apdares un mūsdienīgas dejas. 
Savukārt “Vietējā Latgales Avīze” apmeklēja festivāla otro dienu Rožkalnos, un todien saules pielietā laukumā senioru deju kopas “Dzīves virpulī”, “Skinija”, “Gaja”, “Sjugiskuld”, “Pjaripidi”, kā arī “Magones” (Augšdaugavas novads), “Rūžeņas” (Līvāni), “Alianse” (Balvi), “Ābeļzieds” (Ķekava) un “Veldze” (Jaunolaine) priecēja ar dažādas noskaņas dejām, vienojās kopīgos deju miniuzvedumos un demonstrēja jaunrades darbus. 
Visi kolektīvi saņēma dāvanas un pateicības, savukārt ciemiņi uzgavilēja festivāla rīkotajiem – Rožkalnu kultūras nama senioru deju kopas “Dzīves virpulī” dejotājām un vadītajai Larijai Lazdānei. 
"Deja ir mūsu dzīve. Festivālā mēs sapulcinājām Preiļu novada un draugu kolektīvus no citiem Latgales novadiem, Lietuvas un Igaunijas, tāpēc ka deja mūs apvieno, deja mūs bagātina," teica Larija "Vietējai Latgales Avīzei". 
Jāpiebilst, ka Starptautisko senioru deju festivālu “Mēs bijām trīs māsiņas” atbalstīja Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde. 

Larija Lazdāne ar Pateicības rakstu senioru deju kopai “Dzīves virpulī”

Svētku gājienā devās Lietuvas dejotāji

Kopdejā apvienojās senioru deju kopas “Dzīves virpulī”, “Alianse” un “Magones”

Igaunijas senioru deju kopa “Pjaripidi” priecēja ar vairākām dejām par mīlestību

Dejo “Magones” no Augšdaugavas novada

Pēc dāvanas dodas Antra Dombrovska; viņa vada “Magones”

Ķekavas un Jaunolaines dejotāji senioru deju kopas “Dzīves virpulī” dejotājām uzdāvināja audumu jaunām blūzēm 

Igauniete Marija Drenkhan (no labās) savos 86 gados iestudē dejas, vada divus kolektīvus un dejo pati

Dejotājiem visčaklāk aplaudēja Rožkalnu skatītājas

 

Egitas Terēzes Jonānes teksts un foto