Rēzeknes novadā divām skolām būs jauni direktori

Rēzeknes novada deputāti par Vērēmu pamatskolas direktoru apstiprinājuši Sandi Sprudzānu, bet Viļānu vidusskolai jaunu direktoru meklēs konkursā.
S. Sprudzāns darbu sāks 1. septembrī. No 2019. gada līdz šim Sprudzāns strādājis Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā par vēstures un sociālo zinību skolotāju, pirms tam strādājis Ludzas pilsētas ģimnāzijā kā vēstures un sociālo zinību skolotājs. Vērēmu pamatskolas līdzšinējā direktore Iveta Gaile darbu šajā amatā sāka 2017. gada decembrī. Darba tiesiskās attiecības ar Ivetu Gaili tika pārtrauktas pēc pašas vēlēšanās. Vērēmu pamatskolā ir deviņas klases un četras pirmsskolas grupas, kurās šajā mācību gadā mācījās 116 skolēni un 74 pirmsskolas audzēkņi. Skolā strādā 24 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki.
Savukārt Viļānu vidusskolas direktors Pēteris Tretjuks atstās direktora amatu no 29. decembra. Tik laikus lēmums pieņemts, lai pašvaldība varētu organizēt konkursu uz šo amatu, pašvaldības domes sēdē pauda domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. Tretjuka izvēle – cienījama vecuma lēmums doties pelnītā atpūtā, skaidro pašvaldībā. Tretjuks Viļānu vidusskolu vadīja kopš 1986. gada, liecina informācija skolas interneta vietnē. Viļānu vidusskola ir vispārizglītojoša mācību iestāde, kurā mācās 415 skolēni no dažādām pašvaldībām.
LETA


No 1. septembra Vērēmu pamatskolā darbu uzsāks jaunais direktors Sandis Sprudzāns