Čornajā iegādājas SUP dēļus

Čornajas pagasta jauniešu centrs “Horizonts” realizēja biedrības “Rāznas nacionālā parka biedrība” izsludināto infrastruktūras sakārtošanas projektu “Aktīvā ūdens sporta un atpūtas attīstība Čornajas pagastā”, kura rezultātā tika iegādāti trīs SUP dēļi.
Dzīvojot blakus Rāznas ezeram, jaunieši izteica ierosinājumu, ka ir nepieciešams attīstīt sporta un atpūtas infrastruktūru uz ūdens, kas ietver arī inventāra iegādi. Nu jaunieši apguvuši jaunas prasmes – gan supošanu, līdzsvara noturēšanu, baiļu pārvarēšanu utt. Vizināšanās ar SUP dēli ir lielisks atpūtas veids, tāpēc arī Čornajas pagasta pasākumos apmeklētājiem tiks piedāvāts šo iespēju izmantot. Kā pirmais pasākums, kas tika aizvadīts, bija sporta diena Ratniekos, informē Čornajas pagasta jaunatnes darbiniece Sarmīte Broliša.