Dace Melbārde: “Latgales jaunieši ir tīrradņi, un ar to viņi ir īpaši Eiropā”

Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde atbalstīja jauniešu–līderu apmācības Latgalē, pati ar jauniešiem diskutēja, kā audzēt līderību sevī. Viņa uzaicināja jauniešus uz Strasbūru, kur viņi iesaistījās dažādās domnīcās un vēroja, kā strādā Eiroparlaments. “Vietējā Latgales Avīze” jautāja, kāda izdevusies sadarbība jauniešu–līderu apmācībās un kāds ir Latgales jaunietis. Dace Melbārde pastāstīja, ka darbs ar jauniešiem ir viņas ilgtermiņa programma, ko viņa īsteno no pirmās ievēlēšanas Eiropas Parlamentā dienas, turklāt viņa darbojas arī Eiroparlamenta Izglītības un kultūras komisijā, kura pārvalda arī jaunatnes lietas. “Man gribas sadarboties ar jauniešiem, jo man ir svarīgi zināt, kas viņus uztrauc, ko viņi domā, tā es kā Eiropas Parlamenta deputāte varu strādāt pilnvērtīgi, ierosinot jauniešiem svarīgus jautājumus ieviest Eiropas Savienības likumos, stratēģijās,” teica D. Melbārde.
Ar Latgales jauniešiem–līderiem, līdzīgi kā iepriekš ar citu reģionu jauniešiem, viņa daudz runāja par Eiropas Savienības vērtībām un mērķiem, mācīja jauniešus diskutēt, pamatot savu viedokli, uzņemties atbildību ar domu, ka kaut kad viņiem būs jāpamato un jāpieņem svarīgi lēmumi gan paša dzīvē, gan Latvijas un Eiropas politikā. 
Dace Melbārde pastāstīja: “Bija vairāki iemesli, kāpēc vēlējos sadarbībai tieši Latgales jauniešus. Būdama vēl kultūras ministre, Latgales kongresā sapratu, ka latgaliešiem ir aizvainojuma sajūta par to, ka valsts velta par maz uzmanības šim novadam, ka par Latgali un tās problēmām runā no liela attāluma. Tas ir viens iemesls. Un otrs iemesls – Eiropas Savienības Jaunatnes politikā uzsvērts, ka mums jāprot aizsniegt, uzrunāt tos  jauniešus, kuri dzīvo attālākās vietās. Un tas pareizākais veids ir pašai braukt un tikties ar jauniešiem, strādāt kopā ar viņiem, sarunāties – būt pastāvīgā dialogā. Tāpēc mēs ar domubiedriem īstenojam Latgales jauniešu–līderu programma. Ir svarīgi, ka tepat Latgalē ir cilvēki, kuri deg par jauniešiem, un tāds cilvēks ir Oskars Zuģickis. Paldies Oskaram, kurš mums daudz palīdz, piesaista mani arī īsākās iniciatīvās, kurās varēju uzrunāt jauniešus.”   
Vaicāta, kādi ir Latgales jaunieši, Dace Melbārde pauda vērojumu, ka viņu spriedumos, problēmu un to risinājumu analīzē novērojamas eiropeiskas dimensijas, respektīvi, viņus uztrauc tas, kas uztrauc jauniešus citās Eiropas Savienības valstīs. Piemēram, izglītības iespējas un kvalitāte, iecietība un iekļautība u.c. “Latgales jaunieši ir dabas bērni, kuros vēl izteikti nejūt 21. gadsimta ietekmes. Viņi labā nozīmē ir naivi un ideālisti. Man patīk, kā viņi prot atpūsties – paši spēj noorganizēt un paši prot arī piedalīties (vairākas stundas dzied karaoki vai māca dančus citiem). Esot kopā ar šiem jauniešiem, esmu guvusi interesantu pieredzi. Latgales jaunieši ir tīrradņi, un ar to viņi ir īpaši Eiropā,” atzina D. Melbārde.  
Dace Melbārde novēlēja Latgales jauniešiem jaunā skolas gada priekšvakarā apzināties, ka zināšanas un pieredzes ir bagātība, tāpēc jau tagad jāmeklē veidi, kā šīs zināšanas  pārbaudīt dzīvē. “Lai zināšanu apguve iet roku rokā ar  pašiniciatīvu (iesaistoties brīvprātīgo darbā, pētot mežu ar pieredzējušu mežzini utt.), tikai tad radīsies pieredze, un jūs būsiet konkurētspējīgi darba tirgū un labāk sapratīsiet, ko gribat darīt savā dzīvē,” teica D. Melbārde. 
Raksts tapis Latgales plānošanas reģiona “Europe Direct Dienvidlatgale” centra un “Vietējās Latgales Avīzes” sarunu ciklā “Eiropas pēdas latgaliešos” ar domu paplašināt Latgales iedzīvotāju zināšanas par Eiropas Savienību (ES) un iepazīstināt ar dažādu nozaru pārstāvjiem Latgalē.

   
Egitas Terēzes Jonānes teksts