Aulejā runāja par aktīvām kopienām un svinēja Elizabetes grāmatas "Agape" atvēršanas svētkus

12. augustā Aulejas tautas namā notika Dārza svētki “Dienvidlatgale ceļā uz iedzīvotāju līdzdalību”, caurausti ar vairākiem pasākumiem. 
Vispirms moderatora Āra Ādlera un Dekšāres pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājas Jolantas Smanes rosināti, aulejieši apdomāja, vai šāda padome iederētos arī Aulejā un vai tā pratīs pārstāvēt iedzīvotāju vajadzības dialogā ar Krāslavas novada pašvaldību. Paši varam izdarīt daudz, sadarbojoties ar pagasta pārvaldi un pašu ievēlētajiem novada pašvaldības deputātiem, kā arī rakstot mazus vai lielus projektus, teica Jolanta. Viņas vadītās iedzīvotāju konsultatīvās padomes komanda, piemēram, uzstādīja soliņus vietās, kur piestāj autoveikals, bet ar nopirkto trimmeri pļauj zāli kapsētās un ciemā.

Pasākuma otrajā daļā aulejieši un ciemiņi veldzējās pie Elizabetes, īstajā vārdā Ilzes Vovkas dzejas akas viņas pirmās dzejoļu grāmatas “Agape” atvēršanas svētkos. Ilze rotājās ar sanākušo dāvinātajiem ziediem un atzina, ka bērnībā  Elizabetes vārdu ļoti vēlējās kā iestiprināto vārdu un ka Agape ir stāsts par pārpasaulīgu mīlestību un dalīšanos ar mīlestības maltīti. Jāiestarpina, ka Ilzei jau ir sakrāta dzeja un proza jaunām grāmatām. 
Kāds ir Ilzes poētiskais stāsts, kuru lasītājs varēs baudīt, paņemot grāmatu “Agape” Aulejas vai kādā citā Krāslavas novada bibliotēkā? Tā ir pašatklāsme par attiecībām ar Dievu, puķi, otru cilvēku, tāpat arī divu cilvēku satikšanās apceres, mazu un lielu laimīšu receptes. 
Todien tika sumināts arī Aulejas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Umbraško. Krāslavas novada bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas pasniedza viņam Pateicības rakstu par atbalstu novadnieku grāmatu izdošanā, bet viņas kolēģe, Elizabetes grāmatas svētku vadītāja Žanete Moiseja dāvināja ābolu spaini ar novēlējumu, lai Aulejā arī turpmāk svin radošus svētkus. 
Dārza svētkos notika arī Ineses Dreļas veselīgo našķu meistardarbnīca, Aulejas gleznas gleznošana un loterija.   
Pasākumu “Dienvidlatgale ceļā uz iedzīvotāju līdzdalību” rīkoja partnerība “Kaimiņi”, Preiļu–Līvānu novadu partnerība “Kūpā” un Krāslavas rajona partnerība sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Elizabete (Ilze Vovka) stāsta par savu pirmo dzejoļu grāmatu

Valentīna Magidas pateicas Aivaram Umbraško 

Egitas Terēzes Jonānes teksts un foto