Mīluļa CV: Burmas kaķenīte Dora

Šī gada janvārī divu mēnešu vecumā Dora kļuva par pilnvērtīgu mūsu ģimenes locekli. Tieši šīs šķirnes kaķēna izvēle bija mērķtiecīga un apzināta. Kaut gan neslēpšu, ka pirmsākumā izvēles priekšroka tika dota Kartēzijas kaķim (chartreux), jo atlases kritēriji bija nevis ārējais izskats, bet intelekts. Izrādījās, ka kartēzieti Latvijas tirgū nevar iegādāties, tāpēc no šī sapņu kaķa nācās atteikties. 
Pēc dažādu kaķu šķirņu izpētes, izvēle vienbalsīgi krita uz burmas kaķi. Laikam tā tam bija jānotiek, jo tagad mēs esam vislaimīgākie kaķu saimnieki pasaulē (kaut gan Dora uzskata, ka saimniece ir viņa).
Dora ir ārkārtīgi draudzīgs kaķis, viņa ir ļoti pieķērusies ģimenes locekļiem, tāpēc, lai Dora justos laimīga, tai nepieciešama cilvēku uzmanība. Burmas kaķi ir uzticīgi saimniekam, un tos dažkārt dēvē par suņveidīgiem kaķiem, arī Dorai patīk spēlēt priekšmetu ķeršanas un pienešanas spēli, viņa spēj atrisināt sarežģītas situācijas, piemēram, durvju atvēršanas problēmu, tāpēc šie kaķi prot veiksmīgi izkļūt no telpām.
Dorai piemīt milzīga ziņkāre, un reizēm tas ir mīnuss. Kā ierauga, ka ārdurvis ir vaļā, momentā izšmauc pa tām un dodas ekspedīcijā. Mēs skrienam, meklējam un saucam, bet viņa nerādās, it kā gaisā būtu izkūpējusi. Reizēm viņai patīk paslēpties un vērot satrauktos saimniekus no malas. Bet vispār Dora ir ļoti rotaļīga, ziņkārīga, runīga un mīļa. Viņa ir kaķis kompanjons! Šīs šķirnes kaķi ir patiesi karaliski kaķi, kas labi apzinās savu vērtību.


Skaidrīte Žukova (Preiļi)