Rēzekni apmeklēja Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības Latvijā delegācija

1. un 2. augustā Rēzekni apmeklēja Ķīnas Tautas Republikas delegācija ar vēstnieku Tanu Sungeņu priekšgalā. 
Viesi tikās ar pilsētas vadību, Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvjiem, apmeklēja RSEZ uzņēmumu «Leax Rēzekne» un tikās ar kultūrizglītojošās jomas pārstāvjiem. Tā kā šī ir pirmā vēstnieka vizīte pilsētā, viņš ar lielu interesi iepazinās ar Latgales vēstniecības GORS akustiskajām iespējām. Par interešu izglītības nozīmi, darbu ar pilsētas jauniešu potenciālu pastāstīja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”. Delegācijai bija arī interesanta ekskursija Brīvvalsts dārgumu namā. 
Vēstnieks atzinīgi novērtēja Rēzeknes pašvaldības iniciatīvas un attīstības virzienus, piebilstot, ka tas ir pareizais ceļš, kuram seko arī Ķīnas Tautas Republikā. Kā vienu no priekšrocībām T. Sungeņs minēja Rēzeknes ģeogrāfisko stāvokli un dzelzceļa tīkla esamību, jo daudzi Ķīnas uzņēmumi ir ieinteresēti gatavās produkcijas loģistikas mezglu izveidošanā tās tālākai izplatīšanai ES valstīs, informē pašvaldībā. RSEZ no savas puses apliecināja gatavību jebkādam informatīvam atbalstam Ķīnas uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem. Savukārt vēstnieks T. Sungeņs solīja palīdzēt izveidot sadarbību un draudzīgas attiecības ar Ķīnas partneriem. 
Domes priekšsēdētāja vietnieks A. Stecs: “Viena no svarīgākajām tēmām, kas tika aktualizēta šīs delegācijas vizītes laikā, ir ekonomisko attiecību attīstība ar Ķīnas biznesa aprindām. Galvenais uzsvars tika likts uz Rēzeknes pašvaldības investīciju pievilcību. Šajā kontekstā Rēzeknes SEZ pārstāvji un pašvaldību speciālisti pastāstīja par RSEZ priekšrocībām rezidentiem, infrastruktūras projektiem, kas tiek vai tiks īstenoti nākotnē ar mērķi palielināt pilsētas ekonomisko potenciālu. Runa bija par industriālā parka projektu ziemeļu mikrorajonā, par tūrisma infrastruktūru – rekreācijas centru – un citām Rēzeknei aktuālām tēmām. Izcelti pozitīvie piemēri pašvaldības sadarbībai ar uzņēmējiem labvēlīgu apstākļu radīšanā biznesa sākumam.”
Viesi tikās arī ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektori profesori Ivetu Mietuli, RTA Konfūcija klases pārstāvjiem, aprunājās ar ķīniešu valodas apguvējiem, aplūkoja inženierzinātņu laboratorijas. Ķīnas vēstnieks dāvināja akadēmijai grāmatas, kā arī izteica pateicību par ilggadējo ieguldījumu ķīniešu valodas apmācību organizēšanā.