Var pieteikties atbalstam ieguldījumiem putnkopības un cūkkopības nozarēs

Lai uzlabotu dzīvnieku labturības apstākļus, īstenotu biodrošības pasākumus, apsaimniekotu kūtsmēslus un uzlabotu novietnes, no 14. augusta līdz 14. septembrim lauku saimniecības var pieteikties atbalstam putnkopības un cūkkopības nozarēs. Atbalsts paredzēts jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošo būvju pārbūvei, novietošanai, ierīkošanai vai atjaunošanai.
Kopējais finansējums ir 12 miljoni eiro, un tas nav sadalīts pa Lauku atbalsta dienesta (LAD) Reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – viens gads un seši mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā 2025. gada 1. augusts.
Pieteikšanās nosacījumi un detalizētāka informācija pieejama dienesta tīmekļvietnes lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi – Projekti un investīcijas. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu eps.lad.gov.lv, tālrunis uzziņām – 67095000.