Preiļos sabrauca latvieši un draugi no visas pasaules

Viņi 3x3 saietā apcerēja cilvēka mūža ritumu

28. jūlijā Preiļu pils parkā ar daudzinājuma dziesmām un uzrunām noslēdzās 3x3 saiets, kas pirmo reizi notika Preiļos un kuru kuplināja 400 latvieši un viņu draugi no visas pasaules.

Vienu nedēļu šī Vispasaules latviešu saieta dalībnieki no visiem Latvijas novadiem un Rīgas, no Jaunzēlandes, Kanādas, Ķīnas u.c. valstīm  mācīja vai mācījās, praktiski darbojās un sadarbojās, lai padziļinātu, stiprinātu un spodrinātu latviskumu un latvisko sevī un sev apkārt. Šoreiz saieta tēma bija mūža ritums – laiks, kas mums dots dzīvot šai zemē un šai laikā, piedzīvojot gaidības, radības, raudzības, pirtīžas, krustabas, atšķirtības, vedības un bedības.

Arī Airita Elste uz dzimtajiem Preiļiem atbrauca no Japānas, kur studē medicīnas inženieriju un iepazīst japāņu kultūru. Viņa pastāstīja “Vietējai Latgales Avīzei”, ka atbrauca uz māsas kāzām un, uzzinājusi par 3x3 saietu Preiļos, brīvprātīgi pieteicās palīgos (viņai ir liela pieredze nometņu rīkošanā). “Esmu priecīga, ka varu padarboties arī radoši – pīt jostiņu, padziedāt. Ir labi būt mājās, bet jāredz arī plašā pasaule,” teica Airita.

Saieta organizatori un vadītāji Reinis un Dina Cepļi uzsvēra, ka sirds degsme ir tā, kas motivē rīkot šos saietus ar mērķi saglabāt un nodot citiem latvisko dzīvesziņu un tradīcijas. Viņiem patika Preiļi ar cilvēku sirsnību, degsmi par savu novadu, latgaliešu valodu un garšīgo ēdienu.

Citi saieta dalībnieki atzina, ka aizbraucot līdzi paņems pašu darinātu rotu vai tautas tērpu, jaunas zināšanas par latviešu tradīcijām un godiem, kopības sajūtu, dejotprieku, preilēniešu, kuri brīvprātīgi rūpējās par ēdienu, kārtību, tīrību, sirsnību. Tāpat sakrātas atmiņas par piedzīvoto Preiļu un novada iepazīšanas pasākumos (ļoti paticis garšīgais ēdiens, orientēšanās pasākums Preiļos, viesošanās pie Preiļu novada saimniekiem u.c. aktivitātes) un uzmodināta vēlēšanās saietā sasmelto uzturēt dienu dienā savā sirdī, ģimenē, draugu un kolēģu lokā.

Daudzinājuma pasākums pie ugunskura Preiļu pils parkā, caurausts ar stāstiem un dziesmām par cilvēka mūža ritumu no piedzimšanas līdz nāvei

Rihards (no kreisās) no Rīgas iemācījās aust prievīti, dziedāt tautasdziesmas un spēlēt zoli, bet Anna no Tukuma darbojās rotu kalšanas un teātra improvizācijas nodarbībās

Preilēniete Airita Elste atbrauca no Japānas, kur studē medicīnas inženieriju; viņa 3x3 saietā darbojās kā brīvprātīgā un apguva jaunas prasmes

Uzņēmējs Jāzeps Šņepsts saieta 3x3 dalībniekus iepazīstināja ar savu privāto ekspozīciju “Keramika. Medību trofejas” bijušajā Raipoles muižā

Saieta 3x3 rīkotāji Reinis un Dina Cepļi vadīja arī 3x3 saieta daudzināšanas gājienu un izdzīvoja daudzināšanas ritu

 

Egitas Terēzes Jonānes teksts, Igora Pliča un Egitas Terēzes Jonānes foto