Preiļos notika atmiņu un dziesmu rotāts Polikarpa Čerņavska simtgades atceres pasākums

Viņš ir Silajāņu keramikas Meistars, Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris

Pirmdien, 8. maijā, Preiļos ar atceres pasākumiem godināja Polikarpu Čerņavski viņa 100 gadu jubilejā. 

Lienes Mozules spēlētai vijoļmūzikai skanot, kapsētā notika ziedu nolikšanas un atmiņu brīdis pie Polikarpa Čerņavska un viņa sievas Staņislavas kapa. Par Polikarpa Čerņavska gaitām un devumu keramikas mākslas pasaulē runāja viņa meita Valentīna Caica, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša, Preiļu novada domes deputāti Pēteris Rožinskis un Maruta Plivda.

Bet vakarpusē atmiņu takas un latgaliešu tautasdziesma cilvēkus aizveda uz Polikarpa Čerņavska keramikas māju. Pēteris Rožinskis un māksliniece Silvija Berezovska atklāja vides zīmi “Polikarpa Čerņavska saules koks”. Tas ir mākslinieka Ivo Folkmaņa veidots mākslas darbs – stilizēts svečturis, tapis ar 2000 eiro lielu Preiļu novada pašvaldības piešķīrumu.

Atmiņu stāstu cēlienu, veltītu Polikarpam Čerņavskim, rotāja folkloras kopas "Leiči" dalībnieces Monikas Livdānes un folkloras kopas "Turki" dalībnieces Terēzijas Rubenes un Teklas Bekešas stāsts par Polikapu Čerņavski. “Mēs, vispirms etnogrāfiskā ansambļa “Zundāni”, vēlāk folkloras kopas “Turki” dziedātāji, bieži satikāmies ar Polikarpu Čerņavski Mākslas dienās, un mums ir bijis daudz kopīgu piedzīvojumu. Vai atceraties, kādas bija Polikarpa acis? Viņa acis izstaroja siltumu, drusku arī ironijas, humoriņa dzirkstis,” pastāstīja Terēzija Rubene.

Tekla Bekeša pēc atmiņu skicēm par Polikarpu Čerņavski pastāstīja arī par Meistaram veltīto mākslas darbu – vides objektu: “Kāpēc tapa vides objekts “Polikarpa Čerņavska saules koks”? Tāpēc ka Polikarps Čerņavskis bija keramikas Meistars un viņa mīļākā zīme bija saules zīme. Turklāt viņš katru darbu darīja ar novēlējumu “Saules mūžu Latvijai”! Un mākslinieks Ivo Folkmanis izveidoja stilizētu svečturi, un mēs šo darbu nosaucām par saules koku.”

Tekla Bekeša tovakar pateicās visiem Polikarpa Čerņavska keramikas mājas un tās ekspozīcijas "Mūžs virpas apļots", kas saņēmusi vairākas balvas, veidotājiem. 

Polikarpa Čerņavska simtgades svētkus noslēdza folkloras kolektīvu “Turki”, “Leiči” un “Jumaleņa” dziedātāju un pasākuma dalībnieku sadziedāšanās. 

Polikarps Čerņavskis savas 60 gadu jubilejas pasākumā Raiņa muzejā “Jasmuiža”

Preiļu keramiķis Raivo Andersons nolika ziedus pie Polikarpa Čerņavska un viņa sievas Staņislavas kapa

Tekla Bekeša pateicas Valentīnai Caicai par atbalstu Polikarpa Čerņavska piemiņas uzturēšanā

Terēzija Rubene pastāstīja par daudzajiem Polikarpa Čerņavska uzdāvinātajiem keramikas darbiem

Silvija Berezovska un Pēteris Rožinskis atklāja “Polikarpa Čerņavska saules koku”

Monikai Livdānei ir daudz pašas stāstu par Polikarpu Čerņavski

Egitas Terēzes Jonānes teksts un foto