Par Daugavpils Universitātes rektora amata kandidātiem izvirzīti Šuplinska un Barševskis

Par Daugavpils Universitātes (DU) rektora amata kandidātiem izvirzīti filoloģijas doktore, bijusī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un bioloģijas doktors, DU Zinātņu prorektors un kādreizējais rektors Arvīds Barševskis.

Noslēdzoties pretendentu pieteikumu iesniegšanai DU rektora amata konkursam, tika saņemti Šuplinskas un Barševska pieteikumi. Rektora atlases un izvērtēšanas komisija 2. martā izvērtēja rektora amata pretendentu iesniegtos pieteikumus un komisija pieņēma lēmumu abus kandidātus virzīt izvērtēšanai konkursa 2. kārtā.

Kandidāti līdz 17. martam iesniedza DU padomei izvērstu redzējumu par DU stratēģisko attīstību, galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai, kā arī iespējamos risinājumus DU darbībai turpmākajos piecos gados. Abi kandidāti tika aicināti prezentēt ziņojumu DU padomes sēdē 22. martā. Ņemot vērā prezentāciju, sagatavoto ziņojumu par DU stratēģisko attīstību 2023.–2028. gadam un sniegtās atbildes uz jautājumiem, DU padome pieņēma lēmumu virzīt Šuplinskas un Barševska kandidatūru ievēlēšanai rektora amatā DU Satversmes sapulcē.

 

12. aprīlī rektora amata kandidāti tiksies ar DU darbiniekiem un studentiem. Tikšanās laikā Šuplinska un Barševskis prezentēs ziņojumu par DU stratēģisko attīstību 2023.–2028. gadam un sniegs atbildes uz klātesošo jautājumiem.

 

Šuplinska ir latviešu literatūras speciāliste, doktora grādu filoloģijā ieguvusi Latvijas Universitātē (LU) 2003. gadā. No 2019. gada janvāra līdz 2021. gada jūnijam viņa bijusi izglītības un zinātnes ministre. Pašlaik Šuplinska ir viesprofesore Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

 

 

 

Barševskis ir biologs, doktora grādu ieguvis 1994. gadā LU. Kopš 2018. gada viņš ir DU Zinātņu prorektors, kopš 2011. gada – Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis. Barševskis jau ir bijis DU rektors no 2007. līdz 2018. gadam, bet DU darbu pasniedzēja amatā sācis jau 1991. gadā.

 

 

 

DU rektoru Augstskolu likumā, DU Satversmē un DU rektora vēlēšanu nolikumā noteiktajā kārtībā ievēl Satversmes sapulce uz pieciem gadiem. Pašlaik DU rektore ir profesore Irēna Kokina, taču viņas pilnvaru laiks tuvojas noslēgumam, tādēļ DU gada sākumā izsludināja atklātu starptautisku konkursu uz rektora amatu.