Pašvaldība palielināja īres maksu savos dzīvokļos

Īres maksa pašvaldības dzīvojamajās platībās Preiļos būs lielāka, februāra domes sēdē nolēma Preiļu novada domes deputātu vairākums pēc garām debatēm. Piemēram, labiekārtotas dzīvojamās telpas īrniekiem tie būs 0,40 eiro/m2 pašreizējo 0,09 eiro/m2 vietā, tāpat īres maksa pieaugs daļēji labiekārtotas dzīvojamās telpas un dzīvojamās telpas bez ērtībām īrniekiem. 
Sēdē izskanēja priekšlikums šo īres maksu palielināt pakāpeniski, nevis strauji, lai tas nebūtu liels slogs iedzīvotājiem, piemēram, labiekārtotā dzīvojamā telpā šo īres maksu palielināt nevis no 0,09 eiro/m2 uz 0,40 eiro/m2, bet gan uz 0,27 eiro/m2. Tāpat debatēs tika uzsvērts, ka pašvaldībai piederošos dzīvokļos dzīvo arī daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti, kuriem nav paredzēta pašvaldības sociālā palīdzība, tāpēc ir bažas, ka, ja pieaugs īres maksa pie jau šogad palielinātās mājokļu apsaimniekošanas un atkritumu apsaimniekošanas maksas, varētu krāties iedzīvotāju parādi.
Kā skaidroja Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis, ilgstoši īres maksa pašvaldības dzīvojamajās platībās Preiļos esot bijusi ekonomiski nepamatoti zema, tāpat jau iepriekš Preiļu novada pašvaldības budžetā katru gadu šo dzīvokļu remontam bija paredzēti 20 līdz 30 tūkstoši eiro, bet tie netika izlietoti šiem mērķiem. 
“Pašvaldības īpašumā Preiļos ir 199 dzīvokļi, no tiem 25 ir daļēji labiekārtoti un 24 ir ne labiekārtoti, un pārējie – labiekārtoti. Šie dzīvokļi netiek uzturēti pienācīgā kārtībā, jo šīs izmaksas neatbilst īres maksas ieņēmumiem. Pagājušajā gadā SIA “Preiļu saimnieks” īres maksā iekasējis 10 tūkstošus eiro, no tiem pašvaldības kontā ieskaitīti 7000 eiro, pārējās bija administratīvās izmaksas. Nekas vairāk nav plānots šajā sadaļā arī šī gada budžetā. Nosakot īres maksu 0,40 eiro/m2 labiekārtotā dzīvojamā platībā, mēs varam šos naudas līdzekļus noturēt iepriekšējā apjomā. Daudzas mājas ir apsekotas, un šo māju īpašnieki ir informēti par veicamajiem darbiem un to izmaksām. 
Preiļos labiekārtoti ir 150 dzīvokļi, un, ja viena labiekārtotā dzīvokļa lielums ir vidēji 50 m2, tad par īri mēnesī būs jāmaksā 20 eiro līdzšinējo 4,5 eiro vietā. Turklāt paziņojumos par īres maksas celšanu būs piedāvājums atsavināt šos dzīvokļus. Varu pateikt par citām izmaksām, piemēram, viena sausās tualetes uzstādīšana pašvaldībai izmaksā no 850 līdz 1400 eiro, bet, saglabājot esošo īres maksu, šo naudu tikai tualetēm mēs varētu vākt 20–30 gadus. Turklāt jāsaprot, ka tādas tualetes ilgi nekalpo. Pašvaldība ir atbildīga par savu nekustamo īpašumu, un šis nekustamais īpašums ir jāpārvalda saimnieciski, ekonomiski pamatoti,” teica izpilddirektors. Un piebilda, ka līdz šī gada 31. janvārim iedzīvotāju kopējie parādi par īrētajiem pašvaldības dzīvokļiem bija 13 700 eiro, lielākā summa ir uzkrājusies no iepriekšējiem gadiem, savukārt sociālo dzīvokļu iedzīvotāju parāds par sniegtajiem pakalpojumiem ir 1581 eiro. 

 
Egitas Terēzes Jonānes teksts un foto