Atvieglo sezonas laukstrādnieku nodarbināšanu

Lauksaimniekiem būs iespēja izmantot atvieglotu darbaspēka nodokļa režīmu

Līdz šim sezonas laukstrādnieku nodarbināšana bija atvieglota, dodot iespēju sezonas laukstrādniekus nodarbināt tādos sezonas rakstura darbos kā augļkoku, ogulāju un dārzeņu sēja vai stādīšana, sējumu un stādījumu kopšana, ražas novākšana, augļu, ogu un dārzeņu šķirošana.

Šonedēļ valdība, lai atvieglotu sezonas laukstrādnieku nodarbināšanu, paplašināja sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas tvērumu, dodot iespēju to piemērot arī sezonas strādniekiem, kas tiek nodarbināti akmeņu lasīšanas darbos, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes sagatavošanu produkcijas ražošanai (aršana, sēšana, ražas novākšana u.tml.). Pagarināts arī laika periods no 65 dienām līdz 90 dienām, kad sezonas darbos nodarbinātā ienākumiem var piemērot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma izvērtēšanas kritēriji un rādītāji liecina, ka sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīms mazina ēnu ekonomiku augļkopības un dārzkopības nozarē, kā arī būtiski samazina darba devējiem (lauksaimniekiem) administratīvo slogu sezonas laukstrādnieku nodarbināšanā. Līdz ar to arī turpmāk lauksaimniekiem būs iespēja izmantot atvieglotu darbaspēka nodokļa režīmu sezonas darbos nodarbinātajiem, par tiem maksājot vien 15 % darbaspēka nodokli un būtiski samazinot arī administratīvo slogu.

Jāatzīmē gan, ka valdībā lemtais stāsies spēkā tikai pēc likumprojekta “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” apstiprināšanas Saeimā.