Martā sākas konkurss skolēniem “Šodien laukos”

Marta sākumā jau septīto reizi notiks konkurss skolēniem “Šodien laukos”, kas aicina bērnus un jauniešus pilnveidot izpratni par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, dodoties dabā un pildot dažādus uzdevumus. Konkurss notiks trīs vecuma grupās visa gada garumā sociālo tīmekļu vietnēs Facebook un Instagram, kā arī mājaslapā laukutikls.lv, kur no marta būs atrodams arī katra posma atsevišķs nolikums.

Pirmie konkursā no marta sākuma līdz maija beigām varēs piedalīties skolēni vecumā no 12 līdz 16 gadiem, piedaloties individuāli vai kā klase/ kolektīvs. Katram mēnesim būs noteikta lielā tēma: par laukiem, mežiem vai ūdeņiem, kuras ietvaros tad arī izsludinās mēneša lielo uzdevumu. Marta konkurss sāksies ar tēmu “Lauki”. Katra uzdevuma izpildei būs noteikts laika ierobežojums, par katru izpildīto uzdevumu žūrija piešķirs punktus, kas konkursā summēsies, tā nosakot uzvarētāju. Trīs mēnešu laikā būs arī papilduzdevumi, lai varētu iegūt papildpunktus un virzīties tuvāk uzvarai. Individuālos dalībniekus un klases/ kolektīvus vērtēs atsevišķi. Pieteikties dalībai konkursā var visā tā norises laikā. Konkursa noslēgumā 3 labākie individuālie un 3 veiksmīgākās klases/ kolektīvi saņems balvas.

Nākamais konkursa posms sāksies jūlijā, tajā piedalīties varēs mazākie – 3 līdz 7 gadus veci bērni. Arī šeit startēt varēs kā individuāli, tā pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas komandā.

Konkursa trešais posms 8 līdz 11 gadus veciem bērniem notiks novembrī. Atšķirībā no pirmajiem konkursa posmiem šajā piedalīties aicināti tikai individuālie dalībnieki.