Par notriektiem un kritušiem dzīvniekiem jāziņo lietotnē “Mednis”

Ar Latvijā radītās lietotnes “Mednis” starpniecību ikviens var ziņot par uz ceļa notriektiem un kritušiem medījamajiem dzīvniekiem. Šī lietotne ir savienota ar Valsts meža dienesta (VMD) informācijas sistēmu “Meža valsts reģistrs”. Dienests ar lietotnes starpniecību saņemto informāciju izvērtē, apstrādā un reģistrē faktu par bojā gājušo dzīvnieku, kā arī pieņem lēmumu par tālāko rīcību ar bojā gājušo dzīvnieku.

Saņemtā informācija ir nozīmīga ne tikai meža dienestam dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšanai, bet arī satiksmes organizācijas plānošanai valsts ceļu tīklā, pieņemot lēmumus par ceļa zīmju uzstādīšanu un citām infrastruktūras izmaiņām satiksmes drošības uzlabošanai.

Lietotne “Mednis” bez maksas pieejama gan Android, gan iOS ierīcēm. Lai paziņotu par notriektu vai kritušu dzīvnieku, lietotnē jāatver sadaļa “Novērojumi”, tālāk jāizvēlas veids “Bojā gājis”, jāatzīmē dzīvnieka suga un cita norādītā informācija. Tāpat nepieciešams augšupielādēt bojā gājušā dzīvnieka fotoattēlu. Jāņem vērā – par bojā gājušo dzīvnieku jāziņo, atrodoties tieši notikuma vietā, jo lietotne automātiski nolasa tālruņa atrašanās vietas koordinātes. Līdz ar to mobilajā telefonā jābūt iespējotai atrašanās vietas noteikšanas funkcijai.

Ja “Medņa” lietotājs ir mednieks, viņš lietotāja profilam var piesaistīt savu VMD kontu, un profils tiks personalizēts, pārējiem lietotājiem profils ir anonīms. Tomēr jāatceras, ka paziņošana lietotnē “Mednis” par notriektu dzīvnieku nenozīmē paziņošanu Valsts policijai par notikušo ceļu satiksmes negadījumu.

2021./2022. gada medību sezonā līdz 21. februārim meža dienests ir reģistrējis 2128 notriektus un 394 kritušus dzīvniekus. Dienests arī atgādina, ka notriekto dzīvnieku nedrīkst ņemt līdzi – šāda rīcība ir klasificējama kā medību produkcijas piesavināšanās, un par to ir piemērojams sods.

Vienlaikus lietotnē “Mednis” var ziņot arī par tieši novērotiem dzīvniekiem un to klātbūtnes pazīmēm, dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, mežā un infrastruktūrai. Lietotni “Mednis” savā mobilajā tālrunī var lejuplādēt dienesta mājaslapā vmd.gov.lv.