Putnu skaitīšanas akcijā visbiežāk novēro zīlītes, zvirbuļus un vārnas

Janvāra beigās Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) ikgadējā akcijā “Ziņo par putniem dārzā” pie barotavām 213 vietās Latvijā saskaitīti vairāk nekā 8100 putnu, pārstāvot 67 dažādas putnu sugas.

Visdaudzskaitlīgāk ziņotās sugas aizvien ir lielā zīlīte – 1519 putni 171 vietā, lauku zvirbulis – 1043 putni 84 vietās, pelēkā vārna – 456 putni 72 vietās un zaļžubīte – 449 putni 48 vietās. Pie visbiežāk sastopamajām sugām minama arī zilzīlīte (attēlā, autors - Tomass Ķerus), kas konstatēta 128 vietās kopskaitā 324 putni.

“Lai arī, iespējams, laikapstākļu dēļ šogad ziņojumu ir mazliet mazāk, tomēr putnu vērotājiem ir izdevies novērot par 14 sugām vairāk nekā pērn. Interesanti, ka šogad akcijas laikā ķivuļus novēroja deviņas reizes lielākā skaitā nekā pērn, savukārt cekulzīlītes – divas reizes vairāk,” akcijas norisi raksturo LOB ornitologs Andris Dekants, piebilstot, ka reģistrētie dati ornitologiem palīdz apzināt, kur un kādas putnu sugas Latvijā sastopamas ziemas mēnešos.

Interesantākās sugas novērojums pieder Latvijas Ornitoloģijas biedrības Cēsu grupas dalībniekam Sandim Laimem, kurš uzturējās Cēsīs pie Lauciņu karjera un saskatīja un ierakstīja arī balsi kalnu ķeģim, kas ir Latvijā reti sastopama un neligzdojoša žubīšu dzimtas dziedātājputnu suga.