Jauna lietotne “Mednis” datu ievākšanai par meža dzīvnieku populāciju

Lietotne būs kā pamats lēmumu pieņemšanai par populācijas apsaimniekošanu

Izveidota jauna lietotne “Mednis”, kas ļaus medniekiem un zemes īpašniekiem fiksēt informāciju par medījamiem dzīvniekiem, lai novērtētu populāciju stāvokli un dzīvnieku izplatību. Lietotne būs arī kā pamats lēmumu pieņemšanai par turpmāko populācijas apsaimniekošanu.

Lietotne “Mednis” radīta, sadarbojoties Latvijas zinātniekiem, mežsaimniecības, lauksaimniecības un mednieku organizācijām un konsultējoties ar Valsts meža dienestu (VMD). Tā ir savienota ar dienesta informācijas sistēmu “Meža valsts reģistrs” un dos iespēju ievākt datus par medījamiem dzīvniekiem, to klātbūtnes pierādījumiem, reģistrēt postījumus un tuvā nākotnē arī reģistrēt nomedīšanas faktu. Šāda kvalitatīvi ievākta informācija veicinās medību resursu izmantošanu, saglabāšanu un regulēšanu optimālā līmenī, vienlaikus mazinot postījumu un zaudējumu riskus mežsaimniecības un lauksaimniecības nozarēs, kā arī samazinot medniecības administratīvo slogu.

Līdz šim Latvijā nebija speciāla rīka, kurš ļautu attālināti reģistrēt un iesniegt pierādāmu informāciju par medījamo dzīvnieku novērojumiem, nomedīšanas faktu un nodarītajiem postījumiem. Latvijā ir ap 22 tūkstoši aktīvu mednieku, 70 tūkstoši lauksaimnieku un 135 tūkstoši privāto meža īpašnieku, kuri līdz šim nav bijuši iesaistīti šādu datu ievākšanā. Tas ir savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanai nepieciešamo datu ievākšanā neizmantots potenciāls – ap 227 tūkstoši lietotāju varēs sniegt ticamu informāciju par medījamiem dzīvniekiem.

Pašreiz lietotnes “Mednis” izmantošana īpaši aktuāla ir zemes īpašniekiem un medniekiem. Zemes apsaimniekotājiem ir būtiski ievākt datus par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. Tos varēs izmantot, vērtējot dzīvnieku populāciju stāvokli, bet pavasarī – medījamo dzīvnieku limita noteikšanas grupu sanāksmēs, lemjot par pieļaujamo nomedīšanas apjomu nākamajā medību sezonā.

Savukārt medniekiem, izmantojot lietotni “Mednis”, būtu svarīgi vākt datus par novērotajiem dzīvniekiem, jo īpaši ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas – vilka klātbūtnes pazīmēm, vilku medīšana tiek pamatota ar konkrētiem, regulāri ievāktiem datiem. Mednieki var sniegt arī datus par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem – arī šie dati var tikt izmantoti, lemjot par pieļaujamo nomedīšanas apjomu nākamajā medību sezonā.

Ikviens var lejupielādēt lietotni “Mednis”, kas ir pieejama vietnē “Google Play” Android ierīcēm un “AppStore” iOS ierīcēm, un piedalīties datu vākšanā par meža dzīvniekiem, to klātbūtnes pierādījumiem un reģistrēt postījumus. Par lietotnes izveidi vairāk var izlasīt mājaslapā zemniekusaeima.lv.