Šogad pirmo reizi savvaļas putniem konstatēta putnu gripa

Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētiem savvaļas putniem

Janvāra vidū šogad pirmo reizi savvaļas putniem Latvijā konstatēta augsti patogēnā putnu gripa. Sešiem mirušiem gulbjiem laboratoriski apstiprināts augsti patogēnās putnu gripas H5N1 apakštips, kas dominē saslimšanas gadījumos savvaļas putniem un mājputniem Eiropas valstīs kopš pagājušā gada oktobra.

Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Vīrusa rezervuāri un izplatītāji dabā ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu ūdeni, barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.

Tāpēc Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) atgādina, ka mājputnu turētājiem stingri jāievēro biodrošība un citi noteikumi, lai nepieļautu putnu gripas un citu slimību ievazāšanu novietnē: 1) mājputnu barošana un dzirdināšana jāorganizē mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu barībai un pakaišiem; 2) mājputnu novietņu darbiniekiem un personām, kuras nonāk kontaktā ar mājputniem, jānodrošina darba vai maiņas apģērbs un apavi, ko lieto tikai mājputnu turēšanas vietā; 3) mājputnu dzirdināšanai jāizmanto ūdens, kas nav iegūts virszemes ūdenskrātuvēs; 4) lai novērstu tiešu un netiešu kontaktu ar savvaļas ūdensputniem, aizliegts mājputnus, kas ir ūdensputni, izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs; 5) aizliegta dalība tirgos ar mājputniem un izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām.

Ja saimniekiem ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties jāziņo veterinārārstam vai Pārtikas un veterinārajam dienestam. Ikvienam, kurš ir atradis mirušus savvaļas putnus, īpaši – ūdensputnus, jāzvana uz PVD tālruni–automātisko atbildētāju 67027402 vai jāinformē tuvākā dienesta pārvalde, un precīzi jāapraksta putna līķa atrašanās vieta vai jānosauc koordinātes.

Ar H5N1putnu gripas apakštipu reti, taču var saslimt arī cilvēki, esot tiešā saskarsmē ar putnu gripu inficētiem vai slimiem putniem, tāpēc nekādā gadījumā nevajag putna līķi vai savārgušu putnu aiztikt.

Dienesta speciālisti piebilda, ka laboratoriskai izmeklēšanai uz putnu gripu ir derīgs putna līķis ar galvu un neskartiem iekšējiem orgāniem, tāpēc jāziņo tikai par tādiem savvaļas putniem, kurus nav sabojājuši (apgrauzuši, izvazājuši) dzīvnieki vai citi putni. Par laboratoriskai izmeklēšanai nederīgu savvaļas putnu līķu savākšanu un apkārtnes sakopšanu ir atbildīga pašvaldība. Par putnu gripas izplatību kaimiņvalstīs un Eiropā var izlasīt dienesta mājaslapā pvd.gov.lv. Latvijā augsti patogēnā putnu gripa līdz šim ir konstatēta tikai savvaļas ūdensputniem.