Janvāra beigās aicina stundas garumā skaitīt putnus pie barotavām

No 28. līdz 30. janvārim ikviens stundas garumā var piedalīties akcijā “Ziņo par putniem dārzā”. Tas palīdzēs apzināt, kur un kādas putnu sugas Latvijā sastopamas ziemas mēnešos. “Akcijas laikā, novērotāji var brīvi izvēlēties vienu stundu dienas gaišajā laikā, kuras laikā nepārtraukti vēro putnus. Tas var būt dārzs, barotava, parks vai pat kapsēta – jebkura neliela vieta, kur uzturas putni. Svarīgākais – informēt Latvijas Ornitoloģijas biedrību par rezultātiem, lai varētu apkopot kopā paveikto. Šī ir arī laba iespēja iemācīties tās putnu sugas, kas sastopamas novērotāja dzīvesvietas apkārtnē,” norāda Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs Andris Dekants.

Lai piedalītos, jāizvēlas vieta un stunda un novērojumi jāziņo portālā Dabasdati.lv, kurā teju 15 gadu laikā apkopoti jau vairāk nekā miljons Latvijas putnu novērojumu. Tajos pašos datumos pēc vienotas metodikas putnus skaitīs gan kaimiņvalstīs, gan citviet Eiropā.

Vislabāk putnus vērot barotavas vai putnu barošanās vietas tuvumā. Vērojot putnus, drīkst pārvienoties, izmantot binokli vai fotoaparātu. Ja putni tiek vēroti, piemēram, parkā, tad jāizvēlas tik liela teritorija, lai tā novērotājam visu laiku būtu labi pārskatāma. Ja putni tiek vēroti dārzā, tad skaitīšanas teritorija atbilst dārza izmēram.

28., 29. vai 30. janvārī jāizvēlas precīzi viena stunda diennakts gaišajā laikā, kuras laikā bez pārtraukumiem iespējams vērot putnus. Katra konstatētā putna suga jāatzīmē tikai vienu reizi un jāpieraksta tās lielākais skaits, kas vienlaikus šai sugai redzēts vienviet. Jāizvairās skaitīt (piemēram, barotavā) dažādos laikos redzētos vienas sugas putnus kopā, jo citādi vairākkārt tiek pieskaitīts viens un tas pats putns. Akcijā netiek skaitītie tie putni, kas pārlido pāri vai palido garām novērošanas vietai, bet tur neapstājas. Par novērojumiem jāziņo dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv (visiem novērojumiem norādot vienādu sākuma un beigu laiku – vienu stundu). Novērojumus var ziņot arī, veidojot pilno sarakstu mobilajā lietotnē Dabasdati.lv, saraksta nosaukumā norādot “Ziņo par putniem dārzā”. Ja putna sugu nav iespējams uzreiz noteikt, tad portālā Dabasdati.lv tas ziņojams kā “Putns (nenoteikts)” un, ja iespējams, pievienojiet fotoattēlu, balsi vai video! Šajā gadījumā novērojuma kvalitātei ir liela nozīme.

Putni nav obligāti jāvēro apaļā stundā, piemēram, no plkst. 08.00 līdz plkst. 09.00, bet vienas stundas periodā, piemēram, no plkst. 08.07 līdz plkst. 09.07. Vienā un tajā pašā vietā drīkst skaitīt tikai vienu reizi trīs dienu laikā. Vairākkārtīga skaitīšana vienā vietā sagroza datus, jo tiks uzskaitīti vieni un tie paši putni. Otro, trešo vai ceturto reizi putnus drīkst skaitīt tikai citā vietā.

Arī nulle ir rezultāts. Šīs nav sacensības par novēroto putnu skaitu. Akcijas mērķis ir noskaidrot, cik un kādi putni ziemas laikā sastopami apdzīvotās vietās.