Noslēgusies vilku medību sezona, visvairāk nomedīts Latgalē

2021./2022. gada vilku medību sezona ir beigusies, jo pagājušajās brīvdienās sasniegts pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms – nomedīti 280 vilki. Šosezon visvairāk vilku, 53 dzīvniekus, nomedīja Austrumlatgales virsmežniecībā, tam seko Ziemeļkurzemes virsmežniecība ar 47 nomedītiem vilkiem un Zemgales virsmežniecība ar 39 nomedītiem vilkiem. Vismazāk vilku, 5 dzīvnieki, nomedīts Rīgas reģionālajā virsmežniecībā.

Valsts meža dienests pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu nosaka katru gadu. Latvijā vilks ir īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apjomos, vienlaikus saglabājot labvēlīgu vilku populācijas stāvokli. Medību sezonā nosaka tādu pieļaujamo nomedījamo vilku apjomu, kas neapdraud šo dzīvnieku populācijas atjaunošanos un vienlaikus dod iespēju medniekiem mazināt zaudējumu risku, ko plēsēju koncentrācija un to uzvedības pārmaiņas rada lauksaimniecībai. Medību noteikumi nosaka, ka vilkus medību sezonas laikā drīkst medīt no 15. jūlija līdz noteiktā nomedīšanas apjoma sasniegšanai.