Mazajiem lauku uzņēmējiem piešķirts papildus finansējums

Šonedēļ valdība apstiprināja grozījumus noteikumos par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu. Tie paredz, ka mazie lauku uzņēmēji varēs pieteikties papildus vēl 20 miljonu eiro aizdevumiem no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Grozījumos ir paplašināts atbalsta pretendentu loks, tagad aizdevumus varēs saņemt arī tie, kuru saimnieciskās darbības apgrozījums nepārsniedz 150 tūkstošus eiro noslēgtajā gadā (iepriekš – 100 tūkstoši eiro), jo pašreizējā ekonomiskajā situācijā atbalsts nepieciešams uzņēmējdarbības pārstrukturizācijai.

Tāpat grozījumi nosaka, ka Lauku atbalsta programmas apakšpasākumi “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” būs īstenojami kā finanšu instrumenti. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu lauku attīstības pasākumu ieviešanu, palīdzētu risināt izveidojušās tirgus nepilnības un finanšu resursu nepieejamību. Ar noteikumu grozījumiem sīkāk var iepazīties mājaslapā zm.gov.lv.